Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Qion

Users
 • Content Count

  465
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  10

Qion last won the day on July 26

Qion had the most liked content!

Community Reputation

9 Promising

About Qion

 • Rank
  Sztygar

Informacje szczegółowe

 • Płeć
  Nie powiem

Recent Profile Visitors

4335 profile views
 1. Potencjalne zastosowania otwierają się w technice wojskowej, np. w celu stworzenia efektywniejszej powłoki w technologii stealth w pojazdach niewykrywalnych dla radaru.
 2. Wykonuje się to w reaktorach powielających na prędkich neutronach, które są stosunkowo mało stabilne i ze względu na ryzyko awarii wykorzystywane rzadko. Taki reaktor znajdował się też w elektrowni w Fukushimie. Wielkiego postępu w konstrukcji paneli nie widać. Nadal mają sprawność oscylującą w okolicach kilkunastu procent I nie zmienia się to od dziesięcioleci. Efekt skali w Polsce dotyczy tylko indywidualnych użytkowników, którzy decydują się na miniinstalacje, których maksymalny koszt wynika z maksymalnego dofinansowania rządowego, czyli można uznać że ogólny udział tych instalacji w generacji mocy kraju jest raczej niszowy. W Polsce nie ma pustyni poza Pustynią Błędowską, a zatem wnioskuję, że wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne raczej tu nie powstaną i jesteśmy skazani na atom. Żaluzje są chyba niepotrzebne - wystarczy przerwa w obwodzie elektrycznym i prąd przestanie płynąć. Rząd ogólnoświatowy jak na razie nie powstał. Kto miałby finansować i budować elektrownie słoneczne np. w ubogich krajach afrykańskich oraz transkontynentalne linie przesyłowe? Kraje te także potrzebują terenów do rozwoju rolnictwa i zdarza się, że wycinają lasy deszczowe. Odbywa się to jednak z niewielką sprawnością i jest stosunkowo kosztowne. Dotychczas powstały zakłady eksperymentalne w Dreźnie finansowane przez Audi.
 3. Energetyka słoneczna ma swoje ograniczenia, które przyjmują postać „wąskich gardeł” w przeciwieństwie do energetyki opartej na wykorzystaniu paliw generujących CO2 jak i odpady promieniotwórcze w przypadku elektrowni jądrowych. https://ecavo.com/solar-energy-disadvantages/ W odległej przyszłości pojawią się być może nowe możliwości jak np. budowa wind kosmicznych w tym również na Księżyc pozwalająca na stworzenie ogromnych elektrowni słonecznych na Srebrnym Globie oraz tzw. stref Dysona w przestrzeni wokółziemskiej, a do tego czasu instalacja słoneczna będzie opłacalna głównie dla indywidualnego użytkownika posiadającego dom jednorodzinny o wystarczającej powierzchni solidnego dachu lub powierzchni do zagospodarowania w ogrodzie oczywiście przy wykorzystaniu dotacji rządowych. Do najważniejszych ograniczeń fotowoltaiki należy zaliczyć: - bardzo duży koszt początkowy budowy instalacji; - niska sprawność paneli fotowoltaicznych od 15 do max. 22% w przypadku najnowszych technologii; - często problemy z wyborem lokalizacji instalacji fotowoltaicznej, np. niewystarczająca powierzchnia dostępnych nieużytków do wygenerowania odpowiedniej mocy elektrycznej, co wiąże się z dokonywaniem trudnych proekologicznych wyborów pomiędzy budową instalacji, a np. zalesianiem obszaru nieużytku; ryzyko zniszczenia instalacji w wyniku działania burzy, huraganu itp.; trudności z budową elektrowni słonecznych na obszarach pustynnych ze względu na niestabilny grunt uniemożliwiający zbudowanie odpornej konstrukcji na działanie wiatru, erozję paneli i duże zmniejszenie wydajności w wyniku pokrycia paneli pustynnym pyłem; - duże zmiany docierającego strumienia promieniowania słonecznego pomiędzy miesiącami wiosenno-letnimi, a jesienno-zimowymi w krajach o umiarkowanym klimacie, a także niestabilność wytwarzanej mocy spowodowana pogodą; - problemy z magazynowaniem energii słonecznej w okresach najsilniejszego nasłonecznienia i konieczność wygenerowania dodatkowej mocy w okresach jesienno-zimowych z innych źródeł
 4. Nie byłbym takim optymistą, gdyż fotowoltaika, wiatraki, energetyka wodna mogą do 2050 r. zapewnić najwyżej 40% zapotrzebowania na energię: https://cordis.europa.eu/article/id/30566-renewables-could-generate-40-of-power-by-2050-experts-say/pl
 5. Zalesianie ma swoje ograniczenia i mogą na takie rozwiązanie pozwolić sobie tylko państwa o mniejszej gęstości zaludnienia dysponujące obszarami nieużytków nadających się do sadzenia drzew. W wielu państwach rozwijających się np. w Ameryce Płd. i w Afryce obserwuje się często trend odwrotny, gdzie wycina się lasy deszczowe na plantacje i pod infrastrukturę rolno-przemysłową. Opcja wzbogacania gleby sproszkowanym bazaltem byłaby początkowo stosowana w krajach o ograniczonych możliwościach zalesiania jak np. w wielu krajach Europy Zachodniej i jak sądzę jest to rozwiązanie na dalszą przyszłość przy użyciu energii jądrowej, ze źródeł odnawialnych oraz transportu elektrycznego. Wykorzystanie sproszkowanego bazaltu w inny sposób mogłoby wywołać silniejszy efekt, który nie został poruszony w tym artykule. W swoim składzie bazalt posiada stosunkowo dużo tlenku żelaza, a wiadomo, że żelazo stanowi bardzo dobrą pożywkę dla rozwoju sinic. To właśnie cyjanobakterie zapoczątkowały rozwój życia zwierzęcego na Ziemi dostarczając tlenu do pierwotnej atmosfery pozbawionej tego gazu. W konsekwencji ilość CO2 spadała tak bardzo, że planeta ulegała nawet kilkukrotnie globalnemu zlodowaceniu przyjmując postać Ziemi śnieżki. Ujemne sprzężenia zwrotne wywołane działalnością wulkaniczną i brak możliwości rozpuszczania się CO2 w wodzie odseparowanej lodem powodowały w konsekwencji ocieplanie się klimatu i rozpuszczanie lodu. Być może sproszkowany bazalt byłby w stanie absorbować więcej CO2 dzięki rozwojowi na nim glonów niż w wyniku reakcji chemicznej i należałoby przeanalizować możliwość rozsypania go na wybranych powierzchniach oceanów. Z jednej strony pozbylibyśmy się CO2 szybciej niż w przypadku zalesiania, a z drugiej strony wzrost cyjanobakterii mógłby zaburzyć równowagę biocenozy mórz i oceanów. Klimat to złożony układ zależności i jakiekolwiek zaburzenie czynników regulujących go powoduje niekorzystne następstwa dla człowieka. Rozwój naszej cywilizacji był właśnie możliwy dzięki delikatnej równowadze w jakiej pozostawał skład ziemskiej atmosfery, lecz ten ochronny okres właśnie się skończył, a ludzie stanęli przed najtrudniejszym wyzwaniem w swojej historii ograniczenia skutków globalnego ocieplenia ze względu na ekonomiczne skutki takiej transformacji przy obecnym braku wystarczających możliwości technologii alternatywnych w energetyce i transporcie.
 6. W ujęciu bezwzględnym więcej ciepła wypromieniuje poza Ziemię, lecz jeszcze więcej zatrzyma się w atmosferze dzięki otulinie gazów cieplarnianych, których rosnącej emisji nie potrafimy jak na razie powstrzymać. Skutkiem mniejszych gradientów temperatur mogą być mniejsze wahania ciśnienia co może ograniczyć kondensację pary w postaci chmur dodatkowo podgrzewając atmosferyczny piec i przyspieszyć suszę hydrologiczną między innymi w Polsce. Mam na myśli odleglejszą perspektywę za kilkadziesiąt do kilkuset lat. Do tego czasu odejście od paliw kopalnych będzie koniecznością warunkującą przetrwanie ludzkości. Chmury nie pojawiają się od razu lecz wynikają właśnie z lokalnych zmian temperatur i ciśnienia powietrza. Para wodna jest więc istotnym czynnikiem wpływającym na globalne ocieplenie. Jak sam napisałeś gradienty zmniejszą się po stopieniu lodu w Arktyce. Powodzie nie są nowością lecz skala zjawiska jest przerażająca i niespotykana dotychczas. Istotnym wskaźnikiem jest liczba ofiar śmiertelnych w krajach wysoko rozwiniętych pokazująca jak bezsilny jest człowiek w obliczu bezwzględnego żywiołu. Ulewnym deszczom towarzyszą często nawałnice, a nawet tornada. Zniszczenia nie dotyczą tylko obszarów zamieszkałych. W wyniku orkanu w 2017 roku Lasy Państwowe w Polsce raportowały konieczność odnowienie 450 km2 lasów zniszczonych przez huraganowe wiatry. Ponadto uległo wówczas zniszczeniu 72 km2 upraw, tysiące domów i przyległa infrastruktura. Zniszczenia obszarów leśnych przez huragany i pożary to dodatkowy czynnik nakręcający proces ocieplania klimatu
 7. Tym bardziej uzbroi to jeszcze bardziej klimatyczną bombę termobaryczną. Ciepło, które było zakumulowane w wodzie podgrzeje temperaturę na półkuli płn przyspieszając ekstremalne zjawiska pogodowe. Zapominasz, że para wodna jest jeszcze gorszym gazem cieplarnianym niż CO2. Jej nadmierna akumulacja może doprowadzić do takich lokalnych kataklizmów jak w tym roku w Nadrenii czy w 1997 roku we Wrocławiu. Metan uwalnia się obecnie także z płytkich źródeł pod tzw. wieczną zmarzliną, która pod wpływem efektu cieplarnianego odmarza po dziesiątkach tysięcy lat.
 8. Jest to bardzo krótkowzroczne podejście, gdyż w Polsce temperatura także wzrasta o czym świadczą przedłużające się okresy latem, podczas których występują tzw. tropikalne noce z temperaturą ponad 20oC. Jeszcze kilkanaście lat temu okresy takie były stosunkowo krótkie 2-3 dniowe, a obecnie przedłużają się często do wielu tygodni. Zimy z niskimi temperaturami i dużą ilością śniegu takie jak 2005/06, 2009/10, 2020/21 zdarzają się średnio raz na 10 lat. Obecnie w Polsce temperatura zimą oscyluje przeważnie w granicach 0OC, a śnieg jest często rzadkością. W XX wieku sytuacja była odwrotna. Zdarzały się zimy bezśnieżne z wyższą temperaturą, lecz w większości zimy były mroźne ze sporą ilością białego puchu, który topiąc się przed nadejściem wiosny uzupełniał zasoby wody w rzekach i wód gruntowych. Przy obecnym tempie topnienia lodów Grenlandii w perspektywie kilkuset lat jej lody całkowicie się stopią, a tym samym zniknie jeden z głównych czynników schładzających klimat na półkuli płn. Szacunki te nie uwzględniają różnych sprzężeń zwrotnych, które dodatkowo mogą przyspieszyć topnienie lodowców jak np. utrata terenów leśnych, emisja metanu z hydratów i przekroczenie pasm nasycenia metanu w atmosferze co gwałtownie może nasilić proces topnienia. Modele klimatyczne wskazują, że do 2050 roku pojawią się lata, w których Ocean Arktyczny będzie całkowicie pozbawiony lodu. Zmniejszy się przy tym albedo co dodatkowo zwiększy pochłanianie ciepła promieniowania słonecznego przez wody Arktyki w okresach od wiosny do jesieni. Pojawiają się nawet pomysły aby rozpylić w atmosferze substancje, które mogłyby spowodować odbijanie się od nich promieni słonecznych jak np. CaC03 https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2021/01/11/bill-gates-backed-climate-solution-gains-traction-but-concerns-linger/?sh=521bc7b2793b Nie są to jednak technologie obecnie stosowane, a często są przypisywane przez foliarzy fizycznemu zjawisku powstawania smug kondensacyjnych na dużych wysokościach i w niskich temperaturach za silnikami odrzutowymi samolotów.
 9. Usterka była zlokalizowana w PCU za regulatorem napięcia w obwodzie wtórnym, który sprawdzał w czasie rzeczywistym właściwy poziom napięcia zasilania elektroniki 5V, a po przekroczeniu dopuszczalnej wartości błędnie zmierzonego odchylenia nastąpiło przełączenie komputera w tryb bezpieczny. Przyczyną takiego zachowania wtórnego obwodu kontrolnego była spowodowana starzeniem się jego elementów elektronicznych po 31 latach praktycznie ciągłej pracy: https://gizmodo.com/nasa-identifies-possible-cause-of-hubble-glitch-1847298221
 10. Niekoniecznie musiały już mieć ukrytą wadę serca. Energetyki po prostu nie zostały jeszcze przebadane na osobach nieletnich. Nawet u zdrowych osób mogą wystąpić negatywne skutki spożywania tych napojów, a niektóre grupy są szczególnie narażone. Istnieje ryzyko związane z możliwością wystąpienia problemów sercowo-naczyniowych z powodu nadciśnienia tętniczego, zaburzeń snu u nastolatków, nasilenia się chorób psychicznych, uzależnienia, podczas gdy ich toksyczne działanie może skutkować tachykardią, arytmią, wymiotami , spowodować konwulsje, a nawet śmierć. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/715
 11. W swoim zestawieniu pominąłeś jeszcze ważny wskaźnik śmiertelności w Polsce, który dla covid jest co najmniej 10-krotnie wyższy niż w przypadku grypy, nawet uwzględniając niedoszacowanie zgonów spowodowanych grypą: https://www.medexpress.pl/na-grype-umiera-w-polsce-100-razy-wiecej-ludzi-niz-to-wynika-z-oficjalnych-danych/77710
 12. Znam osobiście młode osoby, które trafiały na oddziały kardiochirurgii po wypiciu energetyków, a opuszczały szpital niestety już z trwałą wadą serca. Wiedza na temat szkodliwości tych napojów jest powszechna i mój głos nie jest odosobniony:
 13. Niedawno pisałeś, że nie ma cienia szansy na pozyskanie energii z kwantowej próżni, a wirtualnych fotonów nie należy traktować jak cząstek rzeczywistych, a tutaj taka niespodzianka. Być może chłopaki z LANL się jednak postarali. Czy mógłbyś przybliżyć w jaki sposób latarka lub laser pozyskuje energię z próżni z wyjątkiem PLT (Photonic Laser Thruster), który traktuję jako fake newsa.
 14. Demencja może być wywołana przez zmiany miażdżycowe w mózgu spowodowane cholesterolem. Odpowiednie przyrządzenie kawy przez np. jej filtrowanie eliminuje w znacznej mierze cholesterol wydzielający się podczas parzenia kawy z jej ziaren. Jak sądzę odpowiednie przyrządzenie kawy eliminuje jej wpływ na przyspieszenie procesów demencji miażdżycowej, a wykazano, że picie kawy może zapobiec chorobie Alzheimera. Oczywiście dostarczenie organizmowi dużej dawki kofeiny w postaci kawy może wpłynąć na trudności z zasypianiem i w ten sposób długofalowo pogorszyć procesy percepcji, ale wiele zależy także od poziomu kortyzolu u danego człowieka wpływającego na higienę snu przez co większa dawka kofeiny wywoła u jednej osoby insomnię, a tymczasem u drugiej nie wpłynie na zasypianie.
 15. Energetyki zawierają mieszankę substancji pobudzających jak np. kofeina, tauryna, które mogą doprowadzić do zaburzeń rytmu serca. Aż dziw bierze, że ich sprzedaż w Polsce nie jest zakazana osobom nieletnim tak jak w wielu krajach UE. Pokazuje to jak bardzo kolejne rządy przedkładają zyski ze sprzedaży energetyków nieletnim nad zdrowie najmłodszych Polaków i nic nie chcą z tym zrobić.
×
×
 • Create New...