Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/11/22 in all areas

  1. 1 point
    A to nie jest tak, że materia jest dyslokacją w kwantowej strukturze przestrzeni, gdzie dochodzi do lokalnego nie zbilansowania ściskającej siły osobliwości i rozrywającej siły momentu obrotowego, co do zasady pozostających w globalnej równowadze zgodnie z metryką Kerrego na pierścieniu wirującej czarnej dziury, którą jest na wszechświat?
  2. 0 points
    Przypomnij jak się nazywała ta firma? Chętnie poczytam więcej na ten temat.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...