Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/24/21 in all areas

  1. 1 point
    Nie twierdze, ze związku nie ma ale sama "korelacja wykresów" jest bardzo słabym dowodem https://tylervigen.com/spurious-correlations
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...