Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/19/21 in all areas

  1. -1 points
    Oczywiście że ciężko znaleźć, bo kościół wszystko niszczył. Na miejscach kultu budował swoje kościoły.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...