Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/14/18 in all areas

  1. -1 points
    Jesteśmy w prostej linii potomkami Adama i Ewa (żyli ok 200 tyś lat temu) więc nic dziwnego, że nasi prapra... czsem coś nagryzmolili.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...