Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/20/21 in all areas

  1. 1 point
    hm, do grypy porównujesz od początku: a od pewnego momentu próbujesz tego nieskutecznie dowieść i żeby pokazać że COVID ma śmiertelność na poziomie grypy (czy też grypa- na poziomie COVID) sumujesz sobie śmiertelność różnych chorób grypopodobnych: robiąc przy okazji fikołka matematycznego ; Nie jest to 100-krotność, ale 10-krotność: śmiertelność COVID-19: 3-5%, śmiertelność grypy i chorób grypopodobnych: 0,1-0,3%.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...