Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/29/20 in all areas

  1. 1 point
    Kiedyś nie szkodziło, bo mniej spożywane było? Mięso czerwone i białe, to taki konsumencki podział, a dietetycznie to różnią się zawartością żelaza mioglobiny, która nadaje kolorek, co ułatwia ankietę w badaniach kohortowych. Co do szkodliwości czerwonego, to podejrzaną jest karnityna, której w czerwonym jest więcej niż w białym, a którą mikrobiom przerabia na tlenek trimetyloaminy, który z kolei w naczyniach zakłóca metabolizm cholesterolu.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...