Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/07/19 in all areas

  1. 2 points
    Myślę że KW jest na miarę sensu internetu. Internet był przecież po to by promować i dzielić się wiedzą i danymi. Jestem prawie od początku tego portalu i dla mnie to jest coś wielkiego. Kiedyś nawet myślałem że gdyby tak nawiązano współpracę KW z Wiedza i Życie, to byłoby by to niezłe kopnięcie innych w zadek i wzmocnienie promowania nauki. Ale na to pewnie trzeba miliony...
  2. 1 point
    Tak, to jest ten drugi problem. Nowe konta wydają się startować z licznikiem od -1 posta.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...