Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/15/18 in all areas

  1. 1 point
    Jakie "zerowe"? Jaki brak doświadczenia? Na przełomie lat 60 i 70 mieliśmy przecież własny kosmodrom i własne rakiety. https://pl.wikipedia.org/wiki/Meteor_(rakieta) Dwie myszki (koloru nieznanego) nawet wystrzeliliśmy.
  2. -1 points
    https://www.youtube.com/watch?v=epsaaswhFpQ Z głównej strony Youtuba wpisujemy Cern i Bóg i znajduje! propo Boga i Cernu,chyba się przyda! Niewiem kto ma rację,bo oboje mozecie mieć,nie,chyba? Taka grafika na rożlużnienie!
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×