Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/07/18 in all areas

  1. 1 point
    Dla obywateli antypodów najbardziej kontrowersyjną kwestią wydaje się imigracja: czy nie zachodzi zbyt szybko i czy nadal będzie przynosić korzyści. To się aż prosi o jakiś żart o Aborygenach.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...