Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/09/19 in all areas

  1. 1 point
    Tak, głęboka medytacja i zdrowy, głęboki sen, który daje naszemu organizmowi najwięcej odpoczynku. Człowiek lepiej korzysta z pamięci. Tak, więc może krótka drzemka...
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...