Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Jak zwalczyć oporność nowotworu

Recommended Posts

Sunitinib (Sutent), lek z grupy tzw. małocząsteczkowych inhibitorów kinaz, jest od kilku lat stosowany w terapii m.in. raka nerki oraz nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego. Pomimo wysokiej skuteczności tego środka u większości pacjentów w ciągu pierwszego roku jego stosowania pojawia się oporność nowotworu na jego działanie. Próby wyjaśnienia tego zjawiska podjęli się naukowcy z Van Andel Research Institute (VARI), zdaniem których sposobem na przywrócenie wrażlwości na sunitinib jest zablokowanie aktywności jednego z białek regulujących działanie układu immunologicznego.

Odkrycia dokonano podczas badania pacjentów cierpiących na raka jasnokomórkowego nerki (ang. clear cell renal cell carcinoma - ccRCC). Analiza stanu ich zdrowia, przeprowadzona przez naukowców z zespołu dr. Bina Teana Teha, wykazała, że nabycie oporności na leczenie Sutentem wiąże się z podwyższeniem poziomu interleukiny 8 (IL-8) - jednego ze stymulatorów stanu zapalnego oraz charakterystycznego dla niego napływu komórek układu odpornościowego. 

Aby potwerdzić udział IL-8 w rozwoju oporności, zespół dr. Teha przeprowadził testy na zwierzętach cierpiących na ccRCC. Wykazały one, że podawanie sunitinibu w połączeniu z przeciwciałami neutralizującymi IL-8 skutecznie zwalcza oporność na sunitinib i przywraca jego przeciwnowotworową aktywność. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można ustalić, że ocena poziomu IL-8 we krwi pacjentów pozwala na ustalenie prawdopodobieństwa powodzenia terapii ccRCC z wykorzystaniem sunitinibu. Co więcej, wynika z nich, że opracowanie leku składającego się z przeciwciał neutralizujących interleukinę 8 mogłoby znacząco poprawić skuteczność leczenia ccRCC, dziś uznawanego za chorobę bardzo trudną do wyleczenia.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...