Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
czernm20

Głosuje na PiS

Recommended Posts

W Legnicy, 

gdzie zamieszkuje jest tego typu sprawa: 22 lata rządził Pan Prezydent Tadeusz Krzakowski z wykształcenia nauczyciel. 

Rada Legnicka nie chciała poprzeć wniosku o ustanowienie patronem miasta św. Piotra i św. Pawła w Głogowie tym patronem został św. Mikołaj za poparciem prezydenta. 

W obecnych wyborach startowało kilku kandydatów: 1. Krzakowski z SLD (i poparciem Kwaśniewskiego 2. Bartłomiej Rodak (SLD i jego ojciec w SLD) 3. Maciej Kupaj (PO) oraz 4. Joanna Śliwińska-Łokaj (PiS). 

W zeszłym roku w 2023 głosowałem na Magdalene Weronikę Czuchrytę w trosce o emancypacje. Jednakże zdradziłem swoje ideały, bo miałem w planach głosować na PiS. 

Popieram ogólnie starą partię: Chrześcijańską Unię Jedności (prześmiewczo Chiena), Endecje oraz Partie Centrum. Dzięki tym partią w Polsce nie wprowadzono nigdy postulatów eugenicznych takich jak program T4 czy holocaust a co chciała narzucić EU. 

Uważam PiS za Partię Centrum. Jestem świadom do czego prowadzą nastroje społeczne np. sprawa Eligiusza Niewiadomskiego i przepięknego prezydenta Gabriela Narutowicza (cyt. "Niech Pan Bóg wybaczy Wam ten ciężar, któryś Cie na me barki włożyli"). Jednak warto pamiętać o zamordyźmie jaki wówczas wprowadził PPS, o prześladowaniach endecji: skończyło się to... mordem. Nie pozwólmy, aby się to powtórzyło. 

Mam takie wrażenie i poparte jest ono statystykami, że holocaust był wynikiem wyborów w Niemczech: wygrał Hitler a poparcie miał w protestanckiej partii. To Luther w swoich pismach jawnie namawiał do palenia synagog. 

Katolicy niemieccy głosowali przeciwko Hitlerowi. To jest ważny punkt historyczny; dało się tego typu zbrodnią zapobiec. 

Rewolucja a wcześniej reformacja to wynik propagowania poglądów Heglowskich; a później socjalistycznych opartych o Marksa (protestanckiego Żyda, który ze strachu przed śmiercią jak i Freud zmienił wyznanie, historia pokazuje nam podobne przykłady: umizgi Woltera i Kanta wobec Cesarza Pruskiego). 

Socjalizm i psychoanaliza to sprzeciw wobec sarmatyzmowi, podział na Rosję czerwoną i białą, na hołdowanie jednej i drugiej skrajności. Brak umiaru, brak rozsądku. 

Nie ma w Polsce obecnie partii prawicowej, gdyż Ruch Narodowy na swoich wiecach jak ten we Wrocławiu w 2023 roku 11 listopada skanduje o poparciu dla Lenina i Hitlera, nawołuje do zemsty za Wołyń; do mordowania Ukraińców a winą za to obwinia Prezydenta Ukrainy. Brak w tym rozwagi: problem i wyzwiska wobec osób tej narodowości narastały. Jednak tzw. brak asymilacji jest to wynik wadliwej polityki. Ludność z Ukrainy napływała do Polski od agresji na Krym w 2014 roku a nie od 2022 roku. Nie jest więc to prawdą co mówi na wiecach Ruch Narodowy, ponieważ ten problem nie pojawił się "z dnia na dzień", że "mamy więcej obywateli, którzy zajmują miejsca pracy" czy "pracują na czarno, nie płacą podatków" lub "wypierają polską kulturę i polski język".

Tak, ja w 2014 roku zwracałem na to wszystko uwagę, gdzie byli wtedy Ci, którzy teraz najgłośniej krzyczą, że im źle? Czy nie krzyczą, bo im niewygodonie? 

Nie utożsamiam się z tym, to nie są poglądy prawicowe a przemoc nie jest wyrazem wolności. Nie o tym pisano w "Młodzieży Wszechpolskiej" piśmie prawicowym z czasów II Rzeczypospolitej Polskiej. Wręcz przeciwnie, dostrzegano sympatię wobec polskich Żydów i problematykę tych z Rosji, którzy nie znali np. języka polskiego. Wcześniej nie było Polski. 

A jeszcze wcześniej byliśmy My. I była Konstytucja. Pierwsza na całym świecie. 

Polska jako Ojciec Narodów, jako wzór, jako Imperium trzymające za pysk Rosję i imperializm. To jest prawica, czyli sprzeciw wobec pozbawienia wolności innych ludzi. 

Nie uważam też, że monarchia jest zła, jednakże gdy czytam postulatu Konfederatów i Korwinowców to wcale nie uważam tychże za prawicowe a za skrajnie lewicowe: hołdowanie maoizmowi, systemom takim jak Social Credit System (Zintegrowana Platforma Analityczna, https://youtu.be/SZ2YJCg8Ess). Sprzeciw wobec wolności, wobec demokracji. 

Próba ustanowienia nie tyle Naczelnika Państwa takiego jak "Piłsudski" i "Sikorski". A próba wprowadzenia dyktatury na wzór Białoruski. Błędne i opatrzne, ale pełne zrozumienia przez Pana magistra filozofii "Wodza" Korwina-Mikkego, ujadanie "na dnie oceanu żyją rurkowce". To jest oczywiste odwołanie do Platona. 

 "Po­dob­nież, nie mając wcale pa­mię­ci, w żaden > spo­sób nie mógł­byś przy­po­mi­nać sobie, żeś daw­niej do­zna­wał roz­ko­szy obec­nej. Nie mając dalej praw­dzi­we­go po­glą­du na rze­czy nie umiał­byś w swej ucie­sze osą­dzić, czy się cie­szysz rze­czy­wi­ście, a po­zba­wio­ny wszel­kie­go lo­gicz­ne­go ro­zu­mo­wa­nia, nie mógł­byś prze­wi­dy­wać, że cię roz­kosz czeka w przy­szło­ści. I tak żył­byś ży­ciem nie czło­wie­ka, lecz ja­kie­go mię­cza­ka lub sko­ru­pia­ka, ja­kich dużo na dnie mor­skiem. Je­st­że tak, jak mówię, czy też ina­czej są­dzić można?

 P. Jak­że­by to po­dob­nem było?

 S. Czyż życie takie jest dla nas po­żą­da­nia god­nem?

 P. Za­mkną­łeś mi usta, So­kra­te­sie, swo­je­mi wy­wo­da­mi." 

A sam Korwin-Mikke dziwnym trafem zasłynął jako ten, który nie tylko popiera system niewolników i Panów jak Hegel, ale również jako ta osoba od tzw. "ustawy lustracyjnej UB". Jego syn startował w wyborach w 2023 roku w Legnicy. Nie zagłosuję na niego, bo wiem doskonale, że to miało posłużyć wprowadzeniu skrajnej wersji socjalizmu a nie wprowadzeniu "wolnego rynku", bo np. jednych można zamienić na jeszcze gorszych. Sam Korwin w wywiadze przyznaje "Miałem portret Mao Tse-Tunga". Co uznać za mniej socjalistyczne? 

Głosuje więc na PiS a nie na prawicę, nie na socjalizm a na katolicyzm. Swego czasu Prezes Jarosław Kaczyński powiedział: w Polsce istnieje prawo rzymskie, filozofia grecka i Kościół. Poza Kościołem istnieje nihilizm [prawny]. 

W Legnicy i w Wałbrzychu istnieje zaś helotyzm ekonomiczny w postaci Specjalnych Stref Ekonomicznych. Tak, bo w II RP były sklepy a teraz są już nie markety a dyskonty spożywcze i budowlane. Nie doradzi Ci nikt co masz robić i nie kupisz niczego od człowieka, który ma własny biznes. B2G a nie B2C. 

PiS wiele rzeczy musiał wprowadzić, bo takie przyjeło wymogi UE jak np. zniszczyć polskie rolnictwo. To koncerny europejskie chciały na wzór USA, gdzie od wielu lat nie można normalnie siać pola tylko trzeba kupować rośliny specjalnie na każdy rok a nie zbierać z pola. 

Jak sąsiadowi coś wyrośnie, to zapłaci firmie od której kupił to ten, co wysiał. W USA jest tzw. "Alt-Right" a więc socjaliści od Ku Klux Klanów. Oni wprowadzili własny mini-holocaust na czarnoskórych i eugenikę, na wzór niemiecki. W USA zrodziło się pojęcie "drapieżnej orchidei" czy "übermensha". Nie w czasie III Rzeszy Rzymskiej (Niemiec)! 

Nie można pić deszczówki (rak wątroby), były traktaty a tu się niszczy Księżyć, wydobywa Hel3, wprowadza ukratkiem wojsko do kosmosu. A Polska ma wedle koministycznej UE i socjalistycznej USA, być landem niemieckim czy republiką rosyjską. Dalej jest jednak tak, że Polak to Pan w Białorusi, Polak to wandal dla Niemca, w Rosji to ktoś kto kradnie kobiety jako szlachcic. Polska góruje intelektualnie. 

Polska ma takich sojuszników jak Japonia, Chiny i Wielka Brytania (kraj germański?), a może Brazylia. Dlaczego nie spojrzeć na te problematykę niecodziennie? 

No więc realnie, wygra wybory Kupaj:

 - zabiorą stołówki parafialne (Caritas)

  - nie będą dbać o historię (zabytki jeszcze bardziej zbiednieją, brak rozumienia języka u młodych)

To wszystko na poziomie samorządowym, bo to samorząd podejmuje dezycje lokalne a nie sejm i senat (argumentuje się przeciwnie, byle tylko). 

Druga tura, ja głosuje na PiS. Nie wspominam już o tym, jakie afery miał PiS a jakie afery ma PO i czym się różni katastrofa Giblartarska od Smoleńska: w obu przypadkach myślę, że to był błąd pilota. Jednak tak: nie chce tracić serwisów VOD, pamiętam jak w Japonii nasz Prezydent zrobił z siebie pośmiewisko. Wiem o ustawach tzw. kabotyn, o zamordyźmie. O zagrożeniach typu "poziom Charli", o tym jak działało Secret Service, o internowaniach.

Brakuje mi II RP, tego ducha, tych korzeni. Nie chcę skończyć jak Łużyce, inny kraj słowiański z własnym językiem a obecnie Niemcy. Tam ten język wymrze. W gminie jest 60 osób wyznania Żydowskiego na 80 tysięcy mieszkańców. Nie ma już cyganów. W telewizji pokazują zwierzęta jak okazy "ten gatunek upolowaliśmy, tych zabiliśmy, ten gatunek wymarliśmy". 

Winię socjalizm i post-kominizm, system postprawdy, totalitaryzm a nie indywidualizm. 

To się zaczęło w Legnicy już z Hitlerem, gdzie socjaliści niszczyli stare budowle np. mury obronne aby zbudować Urząd Miasta, wprowadzili herb związany z rewolucją i tak dalej, obecnym pl. Wolności swego czasu nazwali to pl. Hitlera. Wybudowali prymitywne autostrady A4. Wciągali przymusem Polaków do armi, zarówno w Rosji jak i Niemczech. 

Nawet truli gazowymchlorem Polaków na froncie. Ten sam chlor stosowany jako uzdatniacz wody do picia, jako że w freonach, jako ten "halogen" razem z fosforem jest przyczyną dziury ozonowej i masowego wymierania. Jest on w polimerach jak czytałem, w środkach owadobójczych, w farbach, a jest to środek żrący. Jest w wodzie pitnej ten chlor. Nie ma na niego odtrutki, ptaki przez to zdychają. Kto to wprowadził, USA?

Halogeny to też brom, fosfor właśnie, chlor (wchodzi w reakcję nawet z węglem aktywnym, z wodą, z octem, wodą utlenioną, sodą, wapnem). 

Dalej, tak samo papierosy: lekarze kiedyś zachęcali do palenia papierosów, a nawet legalizowali zabawki z Polonem.

Polska tylko na tym traci. Moda na palenie po pracy to myśl USA, tak samo na żarcie w oborze: KFC, McDonald. Tzw. "wiadra z jedzeniem, dla zwierząt". I kobietą zakazywało się palenia właśnie poprzez to, że wykreowano wizerunek męski jak pali papierosy.

USA wprowadziło umieszczanie homoseksualistów w zakładach psychiatrycznych. (Chociaż odsetek AIDS zawsze jest tu większy, bo nie używają prezerwatyw). A nie tak dawno tam zginął Goerge Floyd, został zastrzelony. Ten sam schemat radzenia sobie z marginesem wprowadzają w Polsce, widać to po natłoku informacji związanych z filozofią prawa. 

Na zdjęciu pies Blondi/Wolf i córka Göbelsa. Trzyma kwiaty. Proszę zobaczyć: czy warto było wprowadzać ten socjalizm? Czy ludzie żyją dłużej? A może mamy doczynienia z gr. "polemos", podziałem na niewolników i nadludzi. Nie wydaje mi się, aby osoba z ZD była obdarzona mniejszym intelektem niż córka Göbelsa i ten pies. Wszystkie te istoty mają ten sam intelekt, ale żyją inaczej. Każda z nich ma predyspozycje do bycia nadrzędnym: intelektualnie. Każda w równym stopniu. 

Głosuje na PiS, na Joanne Śliwińską-Łokaj. Ma coś związanego z perfumami, jakiś zakład i tak dalej. Może zmieni wreszcie ten nieuporządkowany Herb Legnicy, od herosa III Rzeszy tj. Ambrożego Bischena. 

 A może to UE jednak przegra, nie będzie Hitler miał racji doprowadzając do bratobójczych walk jak np. na froncie niemiecko-rosyjskim gdzie po obu stronach walczyli Polacy, że to tylko "śmieszne 100 milionów Słowian" za które miałby się wziąć zaraz po "6 milionach Żydów". Oczywiście zabijając Żydów jak on to, socjalista pisał "humanitarnie" (zresztą czytywał Schopenhauera), a także "wprowadzając plan zniewolenia i wymordowania Słowian". 

A dzisiaj widzę "krzyże celtyckie", nielegalne symbole których nikt nie penalizuje a są niekonstytucyjne a także "sierpy i młoty", które zabrania usuwać m.in. w Legnicy ta Ambasada Rosyjska z którą trzeba się kontaktować w tej sprawie i ona wtedy "zezwala/niezezwala". A też gwiazdy radzieckie, pomniki przyjaźni polsko-radzieckiej, pozostałości po bolszewikach (czerwona rosja), a też sfastykę/swastykę. 

Te symbole kibice rysują na murkach, a na tych kibiców później policja liczy, bo sama bawi się w tzw. "spooters", czy cokolwiek. Postmodernizm?

Czekam aż Zamek wyburzą, Papież zniknie a ludzie będą żyli w obozach przy domach a nie marketach. Ponoć są plany wybudowania takich osiedli, że wychodzisz i idziesz do pracy kilka metrów, wracasz, nic nie mówisz bo nie znasz języka żadnego, i tak codziennie a robisz do wychodka który jest prysznicem. 

Śmieszne co? Powiedz to córce tego Pana na zdjęciu. Może ona "sobie tego życzy", ale wiem, że raczej nie rozumie Platona. 

3177314.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
W dniu 13.04.2024 o 13:28, czernm20 napisał:

Nie uważam też, że monarchia jest zła, jednakże gdy czytam postulatu Konfederatów i Korwinowców to wcale nie uważam tychże za prawicowe a za skrajnie lewicowe: hołdowanie maoizmowi

Jesteś współodpowiedzialny za zniszczenie tego kraju, złodziejstwo (ostatnio wyszła kolejna afera, że ukradliście 1,6 mld zł - nie miliona, ale miliarda), kary unijne itd. Jesteście niereformowalni, dlatego jedynym ratunkiem w obecnym układzie jest powsadzanie do kicia całej tej sekty. Generalnie powinno wam się odebrać prawo głosu.

Edited by Antylogik
  • Upvote (+1) 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 godzin temu, Antylogik napisał:

Jesteś współodpowiedzialny za zniszczenie tego kraju, złodziejstwo (ostatnio wyszła kolejna afera, że ukradliście 1,6 mld zł - nie miliona, ale miliarda), kary unijne itd. Jesteście niereformowalni, dlatego jedynym ratunkiem w obecnym układzie jest powsadzanie do kicia całej tej sekty. Generalnie powinno wam się odebrać prawo głosu.

Kiedyś myślałem, że te literówki to przez dyslekcje a dzisiaj, że ludzie posługują się magią i taki mam światopogląd, a ta magia to zmiana czegoś w czasie: czasie przeszłym. 

 Mówiąc dosłownie zła wola wpływa wstecz na treść tego pisma, które napisałem jednak nikomu nie zależy na tym jaka jest prawda. 

To więc musi być troche bardziej skomplikowane niż hołdowanie zdjęciom Putina. PISlam jest więc potrzebny, bo tylko tak uda się znaleźć prawde. 

A czy Boga nie ma to wiem... że nie ma. Jednak jest jakaś emanacja Boga w postaci człowieka bardzo sprytnego. 

Jeszcze zawsze możesz używać argumentu a fortiori, że to tym gorzej dla mnie, że jestem za PiS ponieważ jestem z marginesu społecznego. Ja wczoraj czytałem o tym, jak w Piszu sam Prezes Kaczyński zachęcał do głosowania na PO. Chciałem coś takiego aby powiedział, a pewnie i każdy z partii głosuje na PO. 

 Wszystko po znajomości. Niby nic, ale kupione książki procentują. Widzisz. Nos stulti propter Christium. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...