Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Pszczoły są bardziej produktywne w miastach

Recommended Posts

W mieście pszczoły (Apiformes) częściej zapylają rośliny, mimo że tutaj częściej są zapasożycone, co znacznie skraca ich życie.

Naukowcy z Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (MLU), Niemieckiego Centrum Integracyjnego Badania Bioróżnorodności (iDiv) i Centrum Badań Środowiskowych im. Helmholtza (UFZ) chcieli sprawdzić, czy istnieje związek między sposobem wykorzystania ziemi przez ludzi a zapylaniem roślin przez dzikie pszczoły. Badania prowadzono w 9 lokalizacjach wokół Halle (Saale). Rośliny hodowano w szklarni w stacji testowej UFZ w Bad Lauchstädt. Do tego momentu nie miały one styczności ani z dzikimi pszczołami, ani z innymi zapylaczami.

W okresie kwitnienia naukowcy odnotowywali, jakie owady odwiedzały rośliny i jak często to robiły. Oprócz tego Niemcy chwytali pszczoły z monitorowanych lokalizacji i badali je pod kątem 2 pasożytów, które wpływają głównie na ich przewód pokarmowy (jednym z nich był świdrowiec Crithidia bombi).

Okazało się, że rośliny były częściej zapylane przez owady, głównie trzmiele, w rejonach miejskich niż w rejonach rolniczych. Jednocześnie jednak owady z miasta były bardziej zapasożycone świdrowcami. Jak podkreśla Panagiotis Theodorou, doktorant z MLU, należy pamiętać, że pasożyty są normalną częścią naturalnych ekosystemów.

Studium wyraźnie pokazuje, jak złe warunki dla dzikich pszczół i zapylanych przez nie roślin panują we współczesnym środowisku rolnym - wyjaśnia prof. Robert Paxton z MLU. Dla odmiany, warunki na obszarach miejskich są znacznie lepsze: ludzie uprawiają tu bowiem więcej kwiatów, co zwiększa bioróżnorodność roślin.

Fakt, że mimo zakażenia pasożytami trzmiele są wysoce wydajnymi zapylaczami, jest zapewne skutkiem milionów lat ewolucji układu pasożyt-zapylacz-roślina. Znaczna prędkość, z jaką krajobrazy rolnicze i ich wykorzystanie zmieniały się w ciągu ostatnich lat, nie pozwala na takie przystosowania, co może być jedną z głównych przyczyn obserwowanego spadku liczebności dzikich [...] zapylaczy - podsumowuje dr Oliver Schweiger z UFZ.


« powrót do artykułu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...