Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Asymptomatyczna miażdżyca prowadzi do zaburzeń poznawczych

Recommended Posts

Po zbadaniu ok. 2 tys. dorosłych naukowcy odkryli, że tworzeniu się blaszek w głównych tętnicach towarzyszą łagodne zaburzenia poznawcze (ang. mild cognitive impairment, MCI).

Dobrze wiemy, że tworzenie się blaszek w tętnicach to prognostyk choroby serca, ale związek miażdżycy i zdrowia mózgu jest mniej jasny. Nasze odkrycia sugerują, że miażdżyca wpływa zarówno na serce, jak i mózg - podkreśla Christopher D. Maroules z University of Texas (UT) Southwestern Medical Center.

W ramach studium analizowano wyniki badań 1903 osób w średnim wieku 44 lat. Wszyscy brali udział w Dallas Heart Study i nie wykazywali objawów choroby sercowo-naczyniowej.

Ochotnicy wypełnili Montrealską Skalę Oceny Funkcji Poznawczych (ang. Montreal Cognitive Assessment, MoCA). Później, by zidentyfikować leukoarajozę (ang. white matter hyperintensities, WMHs), czyli hiperintensywne zmiany w istocie białej mózgu, poddano ich badaniu rezonansem magnetycznym.

Wzrost objętości hiperintensywnej istoty białej stanowi część normalnego procesu starzenia, jednak nadmierny WMH to marker zaburzeń poznawczych.

Dodatkowo uczestników studium zbadano pod kątem powstawania blaszek miażdżycowych w 3 różnych strefach naczyniowych organizmu; rezonans magnetyczny pozwolił zmierzyć grubość ściany tętnic szyjnych i aorty brzusznej, tomografia komputerowa umożliwiła zaś ocenę uwapnienia blaszek tętnic wieńcowych.

Za pomocą analizy regresji Amerykanie skorelowali częstość występowania miażdżycy z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi. Po wzięciu poprawki na tradycyjne czynniki ryzyka miażdżycy (w tym wiek, pochodzenie etniczne, płeć męską, cukrzycę, nadciśnienie czy palenie) odkryli niezależny związek między miażdżycą w trzech wymienionych wyżej obszarach i zdrowiem poznawczym, mierzonym wynikiem w MoCA i zawartością hiperintensywnych zmian w istocie białej.

U osób z najwyższego kwartyla grubości warstwy wewnętrznej ścian tętnic szyjnych ryzyko MCI było o 21% wyższe (wskazywał na to niski wynik MoCA). Wzrastający wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych (ang. coronary artery calcium score, CACS) był zaś prognostykiem dużej objętości WHMs.


« powrót do artykułu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...