Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Test krwi na sepsę

Recommended Posts

Badacze z King's College London zidentyfikowali we krwi biomarkery sepsy. Dzięki temu zagrażający życiu stan można zdiagnozować już w ciągu 2 godzin z 86% trafnością.

Szybka diagnoza i antybiotykoterapia mogą uratować pacjenta, lecz dotąd w praktyce klinicznej nie było biomarkerów, które by na to pozwalały. Analiza próbek w laboratorium trwała do 2 dni.

Autorzy artykułu z PLoS ONE zajmowali się mikroRNA. Próbki krwi pobrano od 3 grup: 1) pacjentów z sepsą i 2) niereagującym na antybiotyki zespołem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (ang. Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS), a także 3) od osób zdrowych. Powieliwszy łańcuchy za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy, naukowcy mogli sprawdzić, poziom których mikroRNA był podwyższony. U chorych z posocznicą wykryto podwyższoną aktywność pewnej grupy miRNA.

Uzyskane wyniki zreplikowano na dużej próbie pacjentów z ciężką sepsą w Szwecji. Szukając najlepszych kandydatów, naukowcy zauważyli, że chorzy z posocznicą i SIRS różnili się pod względem miR-150 i miR4772-5p-iso. Eksperymenty pokazały, że do ekspresji miR4772-5p-iso w monocytach dochodzi pod wpływem ligacji receptorów Toll-podobnych.

Sepsa to ukryty zabójca, który odpowiada za blisko 1/3 wszystkich zgonów szpitalnych. Szybkie wdrożenie leczenia antybiotykami ma kluczowe znaczenie - liczy się każda minuta. Po raz pierwszy zidentyfikowaliśmy we krwi biomarkery, które są dobrymi wskaźnikami posocznicy. Zademonstrowaliśmy, że da się je wykryć, badając krew na oddziale. Metoda może zapewnić wynik w ciągu 2 godzin - opowiada prof. Graham Lord, dodając, że teraz trzeba przeprowadzić zakrojone na dużą skalę testy kliniczne.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...