Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Recommended Posts

Jak działa pamięć? Dlaczego pojedyncze zapachy, dźwięki, obrazy czy dotyk potrafią wywołać silne i emocjonalne wspomnienia? Badania uczonych z Uniwersytetu w Turynie rzucają światło na tę zagadkę.

O tym, że różnorodność doznać zmysłowych wspomaga zapamiętywanie, wiedzieli już starożytni uczeni, do dziś poradniki „uczenia" sugerują korzystanie z tej właściwości naszego mózgu. Doświadczenia przeprowadzone w Narodowym Instytucie Neurologii na turyńskim uniwersytecie dowodzą słuszności tej wiedzy. Wyniki badań przeprowadzonych na szczurach sugerują, że informacje zmysłowe są ściśle wiążą się z informacją emocjonalną, kiedy mózg rejestruje tę drugą w pamięci.

Regiony mózgu odbierające i przetwarzające poszczególne bodźce zmysłowe: wzrok, słuch, węch, dotyk - podzielone są na rejony spełniające różne funkcje w obróbce nadchodzących informacji. Rozróżnić można obszary pierwotne (które dokonują szczegółowej analizy bodźców zmysłowych o określonej modalności), obszary wtórne (projekcyjno-kojarzeniowe - analizują i interpretują sens i całość znaczeniowych bodźców) oraz obszary trzeciorzędowe (skojarzeniowe - łączą w całość informacje o różnych modalnościach).

Podczas doświadczeń uczono szczury kojarzyć sygnały świetlne, dźwiękowe i węchowe z doświadczaniem szoku elektrycznego - trenowanie tzw. odruchu Pawłowa. Podczas nauki kolejnych skojarzeń dochodziło do zakłócania wcześniej nabytej wiedzy, już istniejące odruchy nie przeszkadzały jednak nabywać nowych wspomnień.

Tiziana Sacco i Benedetto Sacchetti, autorzy badań, uważają, że wtórne regiony przetwarzające bodźce są kluczowe dla działania pamięci emocjonalnej. Wspomnienia związane z odruchem Pawłowa są odkładane we wtórnych regionach kory mózgowej: odpowiednio wzrokowej, słuchowej i węchowej. Słuch, wzrok i węch powiązane z intensywnym ładunkiem emocjonalnym wpływają na jakość zapamiętywanej sytuacji, kiedy bodźce zmysłowe wplatane są we wspomnienia przez wtórne obszary kory mózgowej. Jak uważają badacze, połączenia pomiędzy tymi rejonami odpowiadają za całościowe doświadczanie emocji podczas przywoływania wspomnień.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja, a ja korzystałem z tego(zupełnie nieświadomie)w pełni poprzez powtarzanie materiałów na przedmioty 4Z przy pomocy dziewczyny, kt mówiła, a ja słuchałem :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...