Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Waliłko

New Users
 • Content Count

  4
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Waliłko

 • Rank
  Fuks
 1. Do słów Velorum napisał - całkiem logicznie wynika z tego, co obserwujemy Twój komentarz jest taki "No i to jest chyba najrozsądniejsze stwierdzenie w tej materii" Z tego wynika, że nie interesuje Cię jak wygląda foton i z czego jest zbudowany czyli nie interesuje Cię opis rzeczywistego fotonu, a w zamian proponujesz wzory całkowicie zbędne do wyjaśnienia zależności masy i energii wypaczające wygląd i właściwości fotonów. Nie jesteś w stanie zrozumieć że foton ma konkretny wygląd i bardzo, nieskończenie skomplikowaną strukturę, którą ja jestem w stanie opisać, nie jesteś w stanie zrozumieć że foton jest nieskończenie wielki, nie jesteś w stanie zrozumieć że prędkość fotonu dla obserwatora nieruchomego względem materii tworzącej wszechświat wynosi (2^0,5)*c i prawdopodobnie nigdy nie zrozumiesz, nie jesteś w stanie zrozumieć że ruch czegokolwiek nie istnieje i w tym przemieszczanie się materii tworzącej foton nie istnieje i prawdopodobnie nigdy nie zrozumiesz, nie jesteś w stanie zrozumieć, że każdy foton ma masę i prawdopodobnie nigdy nie zrozumiesz. Przyczyną twoich niepokonywalnych trudności w wyjaśnianiu prostych zjawisk tak samo jak współczesnych naukowców jest całkowity brak rozumienia wszechświata. Nie jesteś w stanie zrozumieć jaka jest przyczyna zjawiska grawitacji i co to jest foton bo zajmujesz się szczególikami i nie wiesz że wszechświat oparty jest na fundamentalnych liczbach, które ja już dawno wyliczyłem. Wzory, które proponujesz mi w zamian za moje jedyne prawdziwe i doskonałe wyjaśnienie wzoru E=m*c^2 nie wyjaśniają Ci dlaczego fale o różnych długościach wyemitowane przez jedno źródło docierają do Ziemi w innym czasie. Tłumaczenia naukowców tego zjawiska są całkowicie błędne a powód jest ten sam - całkowity brak rozumienia wszechświata przez naukowców pasjonujących się teoriami względności, a jeszcze dokładniej naukowcy tak bardzo oderwali się od rzeczywistości dla tysięcy członów w rozwiązaniach równań tych teorii, że nie mają żadnego kontaktu z prawdziwym wszechświatem. Gdzie eter jest w teorii względności, gdzie eter jest pracach naukowych, w wypowiedziach naukowców, w filmach YT....- jeśli jest eter, jak próbujesz coś tłumaczyć, nie wiem co? to gdzie pisałeś o tym i dlaczego nie jest bardzo głośno na temat odrzuconego dawno eteru może już najwyższy czas wyrzucić na śmietnik teorie względności lub znaczną ich część. Każdy foton ma strukturę nie tą statystyczną opisaną w twoich wzorach ale faktyczną skomplikowaną. Nawet wiele lat twojego tłumaczenia sensu przedmiotowego wzoru, jakiejś osobie nie znającej całkowicie pojęcia foton przy pomocy wzorów, które zaproponowałeś będzie bezskuteczne bo oderwałeś się od rzeczywistości. Wszechświat można bardzo łatwo wyjaśnić także w istotnych szczegółach i także zwykłym przeciętnie inteligentnym ludziom, ale może to zrobić ktoś kto zrozumiał wszechświat w stopniu tak jak ja.
 2. Próbowałem znaleźć wyprowadzenie wzoru E=mc^2 przeglądając kilkadziesiąt prac i artykułów na temat tego wzoru i niestety nie znalazłem sensownego wyprowadzenia tego słynnego wzoru. W artykule https://polskieradio.pl Polskiego Radia aktualizacja 24 11 2008 zatytułowanym "E=mc2 udowodnione" piszą Trzeba było stu lat, by udowodnić najsłynniejszą teorię świata .....profesor Laurent Lelouch, fizyk z francuskiego Centrum Fizyki Teoretycznej, a także jego koledzy z Węgier i Niemiec...Dali radę potwierdzić, że z energii da się wyprowadzić masę, tak jak z masy da się wyprowadzić energię ...Według ogólnie przyjętej teorii, atomy składają się z protonów i neutronów, a te z kolei zbudowane są z kwarków i gluonów itd. Za pomocą kwarków i gluonów podobno udowodnili ten słynny wzór. Ale teoretycznego wyjaśnienia tego wzoru niestety nie ma. W innym miejscu jest wyprowadzenie wzoru z czwartej składowej pędu - co to jest? O takich wyprowadzeniach wzoru E=mc2 piszesz? Te wyprowadzenia wzoru nie wyjaśniają istoty przyczyny powstawania zależności masy i energii, tylko jest to opis wyników doświadczeń fizycznych lub myślowych i dlatego nie są to wyjaśnienia pełne czyli są pozbawione głównej wartości - brak wyjaśnienia istoty zjawiska. Powtarzam w skrócie: każdy kawałek materii zbudowany jest z fotonów, a materia (masa) tworząca każdy foton ma prędkość tą którą możemy zaobserwować wynoszącą c i prędkość wirowania wokół swojej osi praktycznie prostopadłej do kierunku widocznego przemieszczania się wynoszącą także c i stąd jest obserwowana zależność energii od masy i masy od energii. Nie rozumiesz co to jest istota przebiegu zjawiska czyli nic nie rozumiesz i prawdopodobnie na dowolny temat.
 3. Jak chcesz zobaczyć drobinkę - najmniejszą porcję materii naszego wszechświata lokalnego NWL jeśli ona jest W razy mniejsza od elektronu Ld = Le/W. Piszesz: "całkiem logicznie wynika z tego, co obserwujemy" czyli tu masz potwierdzenie mojego wyprowadzenia wzoru E=mc^2 i jednocześnie nie widzę twojego wyprowadzenia wzoru E=mc^2. Jestem przekonany, że nigdy tego nie dokonasz oceniając Twoje zdolności na podstawie komentarza. Nidy nikt nie wyjaśni tego wzoru inaczej niż Ja to to zrobiłem bo to jest dokładny opis rzeczywistego przebiegu zjawiska. Nie masz pojęcia o tym, że wszystkie eksperymenty naukowców fizyków są dalekie od doskonałości a w stosunku do wyliczeń matematycznych są nieporównanie mniej dokładne. Moja samodzielnie wyprowadzona liczba W=5,70984759*10^44 i jeszcze kilka fundamentalnych liczb wszechświata które wyliczyłem nie korzystając z fizyki, kosmologii.. pozwoliła mi na wyjaśnienie praktycznie dowolnej tajemnicy wszechświata w obu kierunkach wszechświata. Niemożliwe jest aby fizycy, kosmolodzy... zrozumieli jak działa wszechświat, bo mogą to zrobić jedynie matematycy - mi to zajęło pół wieku ale poznałem praktycznie wszystkie najważniejsze liczby, zjawiska wszechświata.Wyliczyłem wszystkie fundamentalne liczby wszechświata z wykorzystaniem osiągnięć fizyków w stopniu równym 0(zero)!!! Do liczb fundamentalnych zaliczam także stałą struktury wszechświata nazywaną przez naukowców błędnie stałą struktury subtelnej bo liczba ta z innymi liczbami wszechświata współokreśla strukturę fragmentów wszechświata i także całego wszechświata. Przyjmij do wiadomości, że moje wyprowadzenia wzorów dotyczących zależności energii i masy opierają się na doskonałej zgodności wyników moich wyliczeń (wielu, bardzo wielu wyników) z obserwacjami naukowców. Korzystam z obserwacji naukowców w celu porównania wyników, ale moje wyliczenia są nieporównywalnie dokładniejsze. Wykonaj pierwiastek kwadratowy z liczby W otrzymasz liczbę gwiazd we wszechświecie współczesnych naukowców WWN, Wykonaj pierwiastek czwartego stopnia z liczby W otrzymasz liczbę galaktyk w WWN itd. itd. Twierdzenia fizyków, kosmologów, że jedynie jedynie za pomocą eksperymentów i obserwacji wszechświata można wyjaśnić czym jest wszechświat to bzdura do potęgi nieskończoność!
 4. Wreszcie macie po ponad 100 latach poniżej Panowie i Panie nie tylko naukowcy wyjaśnienie czyli wyliczenie tego wzoru. Znam to moje samodzielnie dokonane wyjaśnienie od blisko 50 lat! Ponadto wzór E=mc^2 nie jest tak całkiem prawdziwy, bo E(całkowita)=1,5*m*c^2 a wyjaśnienie jest niżej. Nasz wszechświat lokalny NWL zbudowany jest z elementarnych ciał materialnych naszego poziomu wszechświata – drobinek. Każda drobinka to wszechświat lokalny W^2 mniejszy od naszego NWL. Liczba W to najważniejsza moja liczba wszechświata, a moja bo całkowicie samodzielnie ją wyliczyłem podobnie jak wyliczyłem dziesiątki, setki,… kolejnych liczb wszechświata. Wartość liczby W=5,7087*10^44, a wszechświat to wyłącznie liczby. Każda drobinka przemieszcza się, oczywiście pozornie, z prędkością (3^0,5)*c, a ta prędkość wynika z następnego zdania - mojego twierdzenia. Każda drobinka przemieszcza się jednocześnie w trzech prostopadłych do siebie kierunkach, a dokładniej przenosi prędkości materii w trzech prostopadłych do siebie kierunkach o wartości prędkości, w każdym z tych 3 kierunków, praktycznie równej maksymalnej prędkości światła c. Cała zawartość naszego wszechświata lokalnego NWL na naszym poziomie nieskończonego wszechświata czyli na poziomie x=0 przemieszcza się lokalnie z prędkością światła c względem otoczenia. Ten słynny wzór Alberta Einsteina E=mc^2 wprost wynika z dwóch powyższych moich zdań -twierdzeń. Jedna składowa równa prędkości światła c jest całkowicie niezauważalna przez np. ludzi ponieważ każdy foton przemieszcza się równocześnie z całym naszym lokalnym wszechświatem w tym z Ziemią i obserwatorami fotonów na Ziemi z tą prędkością c. Druga składowa równa prędkości c to faktyczna obserwowana prędkość fotonu. Trzecia składowa prędkości światła to prędkość krążenia drobinek, tworzących foton, wokół osi wiru jakim jest foton. Stąd wynika, że obserwowana przez ludzi prędkość fotonu to suma dwu wektorów prędkości o wartości c wzajemnie prostopadłych, czyli wypadkowa prędkość materii tworzącej foton przyjmuje wartość v=(2^0,5)*c, a tym samym obserwowalna przez ludzi energia fotonu, która jest w całości energią kinetyczną materii tworzącej foton, wynosi E=mc^2 bo Ek=(1/2)*m*v^2=(1/2)*m*((2^0,5)*c)^2=(1/2)*m*2*c^2. Cała tzw. materia zbudowana jest z fotonów, a każdy elektron to zwinięty do postaci wiru foton i wszystkie większe od elektronów tzw. cząstki elementarne są zbudowane z elektronów i fotonów. Nie znalazłem wyjaśnienia opisywanego tutaj mną wzoru u tzw. specjalistów od teorii względności bo takiego wyjaśnienia nie mają bo nie mają jakiegokolwiek wyjaśnienia tego wzoru oprócz krętactw, bo nie może istnieć inne wyjaśnienie tego wzoru niż to które wyżej podałem. A wyprowadzenie tego wzoru wyjętego z kapelusza lub inaczej wziętego z sufitu przez Alberta Einsteina do teorii względności, jest jak wyżej wyjaśniłem bardzo proste, wystarczy rozumieć czym jest wszechświat. Moje wyjaśnienie wzoru E=m*c^2 jest jedynym możliwym bo to po prostu opis rzeczywistości. Dodam, że nigdy masa nie zależała od prędkości lecz zawsze prędkość zależała i zależy od masy. Oczywiście całkowita energia fotonu, a tym samym całkowita energia ciał zbudowanych z fotonów nie równa się E=mc^2 lecz E(całkowita)=(1/2)*m*((3^0,5)*c)^2=(3/2)*m*c^2. samodzielny autor: Henryk Waliłko
×
×
 • Create New...