Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/27/21 in Posts

  1. 0 points
    w 2013 r. zmierzyli jednak, że splątanie odbywa się ze skończoną prędkością co najmniej 10 tys. razy szybciej niż prędkość światła w próżni. Pomiar prędkości splątania kwantowego
  2. -1 points
    W 2000 roku media obiegła wiadomość, że udało się przekroczyć ponad 300-krotnie prędkość światła 300 tys. km/s w komorze z oparami cezu. Naukowcy z Princeton tłumaczyli później naiwnie, że to prędkość fazowa miała tak niewiarygodną wartość, ale tego chyba nie przewidywały równania Maxwella: https://physicsworld.com/a/laser-smashes-light-speed-record/ Eksperyment został już nieco zapomniany, chociaż wówczas nie były brane pod uwagę takie wyjaśnienia jak splątanie czy teleportacja, chociaż teleportacja kwantowa wg obecnej wiedzy nie jest procesem natychmiastowym podobnie jak przesył fal elektromagnetycznych.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...