Liczyć umiem. Ja rozumiem co ty napisałeś ty po prostu nie rozumiesz co napisałeś.   Pomyśl sobie o tym efekcie dla słońca. Tak jak ziemia jest zanurzona w polu słońca i zjonizowanej materii słońca, tak słońce z heliosferą jest zanurzone w innym polu i  zjonizowanej materii.  https://pl.wikipedia.org/wiki/Heliosfera Ewidentnie nic nie rozumiesz. Widać to po przykładach, które przytaczasz. Nie wiem co ci się uroniło z tym świeceniem. Jakbyś nie rozróżniał przemieszczania się mater