Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Powstaje Polskie Towarzystwo Filozofii Techniki

Recommended Posts

Polskie Towarzystwo Filozofii Techniki (The Polish Society of The Philosophy of Technics), skupiające badaczy zajmujących się rozwojem techniki i jej wpływem na człowieka, powołane zostanie 9 maja w Krakowie. Spotkanie założycielskie zaplanowano w ramach dwudniowej konferencji Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii.

Głównym celem powołania PTFT jest integracja przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, którzy w swoich badaniach podejmują zagadnienia związane z rozwojem techniki, innowacji technologicznych i ich wpływem na człowieka funkcjonującego w szybko zmieniającym się środowisku – mówi PAP jedna z członków założycieli Ada Florentyna Pawlak z Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Pomysłodawca Towarzystwa, Mariusz Markiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił, że pomysł na organizację PTFT wypłynął z Sekcji Filozofii Techniki, inicjatywy studenckiej rozwijanej od 2015 r. przy Instytucie Filozofii UJ. W tym roku Sekcja zdobyła finansowanie projektu badawczo-naukowego „Humanistyka sztucznej inteligencji”, w którego zespole znaleźli się pracownicy naukowi, doktoranci i studenci z takich uczelni jak: UJ, AGH, UW, UŁ i UMCS – dodaje Markiewicz.

Wśród głównych celów Towarzystwa będą m.in. pozyskiwanie finansowania na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych m.in. z obszaru technoantropologii czy badań sztucznej inteligencji. Zdaniem pomysłodawców Towarzystwa, PTFT chce również rozwijać projekty edukacyjne, organizując m.in. warsztaty rozszerzające kompetencje cyfrowe przedstawicieli nauk humanistycznych, warsztaty z zakresu etyki i filozofii techniki dla środowisk związanych z naukami informatycznymi.

Chcemy także pozyskiwać środki na projekty społeczne, które będą angażować szerokie grupy zagrożone wykluczeniem technologicznym – od młodzieży szkolnej po seniorów – zapowiada Markiewicz.

Pierwszym etapem działalności Towarzystwa będzie budowa struktury organizacyjnej i personalnej oraz organizowanie spotkań seminaryjnych. Pomysłodawca PTFT podkreśla, że struktura Towarzystwa przypominać będzie zasady funkcjonowania czasopism naukowych – zadaniem Rady Naukowej będzie recenzowanie i opiniowanie działalności Towarzystwa. Grupy techniczne zrzeszające pracowników naukowych, doktorantów i studentów będą pracowały zaś nad organizowaniem konferencji, warsztatów czy pozyskiwaniem środków na działalność statutową.

Spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Filozofii Techniki odbędzie się pierwszego dnia konferencji naukowej Człowiek w świecie technologicznym: antropologia technologii, która w dniach 9-10 maja odbędzie się w Krakowie oraz w środowisku wirtualnym Academia Electronica, działającej przy Instytucie Filozofii UJ.

Celem konferencji – zdaniem organizatorów – jest rozwój interdyscyplinarnego dialogu w obszarze antropologii technologii i integracja badaczy podejmujących tematy związane z rolą i miejscem człowieka w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym. W konferencji wezmą udział m.in. badacze cyber antropology, digital antropology, technoself-study, naukowcy z obszaru filozofii techniki, psychologii, literaturoznawstwa, a także badacze nowych mediów.

Do udziału w konferencji zapraszamy także przedstawicieli świata sztuki elektronicznej oraz osoby podejmujące tematy związane z trans- i posthumanizmem do refleksji nad rozwojem technologii komputerowej i informacyjnej, środowiska wirtualnego oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji – dodaje Ada Florentyna Pawlak.


« powrót do artykułu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...