Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Muzyka zwiększa atrakcyjność męskich twarzy

Recommended Posts

Muzyka sprawia, że męskie twarze wydają się bardziej atrakcyjne.

Naukowcy przedstawiali dotąd różne teorie, czemu ludzie poświęcają muzyce tyle energii, czasu i pieniędzy. W ramach swojej teorii ewolucji Karol Darwin twierdził np., że muzyka rozwinęła się na drodze doboru seksualnego. Zdolności ruchowe i poznawcze konieczne do muzykowania są bowiem wskaźnikiem dobrych genów i dlatego zwiększają sukces reprodukcyjny.

Istnieje nieco dowodów empirycznych, które stanowią poparcie dla Darwinowskiej teorii pochodzenia muzyki. My chcieliśmy zastosować nowy paradygmat eksperymentalny, by zbadać rolę muzyki w wyborze partnera - wyjaśnia Manuela Martin.

W ramach studium zespół Martin oceniał wpływ ekspozycji na muzykę na ocenę twarzy przedstawicieli płci przeciwnej. Atrakcyjność twarzy to jedna z najważniejszych cech fizycznych, które mogą wpłynąć na wybór partnera. Chcieliśmy sprawdzić, jak muzyka zmienia postrzeganie tego parametru - opowiada Helmut Leder z Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Ponieważ muzyka, zwłaszcza przed rozwojem nowoczesnych technologii, była doświadczana tu i teraz i przeważnie w kontekście społecznym, można założyć, że wpływa ona pozytywnie na postrzeganie twarzy. W literaturze psychologicznej istnieje nieco dowodów, że jeśli 2 bodźce są przetwarzane po sobie, może zachodzić tzw. transfer pobudzenia. Przetwarzanie 1. bodźca wywołuje wewnętrzne pobudzenie, np. zwiększoną aktywność psychologiczną, która jest następnie przypisywane 2. bodźcowi. Ten w dużej mierze nieświadomy mechanizm wpływa na nasze zachowanie, a więc w tym przypadku na wybór partnera - tłumaczy Martin.

Podczas eksperymentu Austriacy prezentowali ochotnikom urywki muzyki o różnym wydźwięku emocjonalnym, a chwilę później pokazywali im zdjęcie przedstawiciela płci przeciwnej z neutralnym wyrazem twarzy.

Atrakcyjność twarzy należało ocenić na skali. Oprócz tego badani mieli ocenić, czy poszliby na randkę z osobą z fotografii. W warunkach kontrolnych badanym pokazywano twarze bez muzyki.

Autorzy publikacji z pisma PLoS ONE utworzyli 3 grupy: 1) kobiet w fazie płodnej, 2) kobiet w niepłodnej fazie cyklu i 3) mężczyzn. Grupy były do siebie podobne pod względem preferencji muzycznych i edukacji muzycznej, a także nastroju przed eksperymentem i statusu związków.

Okazało się, że gdy najpierw odtwarzano muzykę, kobiety uznawały męskie twarze za bardziej atrakcyjne i bardziej chciały się umówić z mężczyzną z fotografii. Faza cyklu nie miała dużego wpływu na oceny. Generalnie wysoce stymulująca i złożona muzyka wywoływała, w porównaniu do warunków kontrolnych, największy skutek. Efektu nie zaobserwowano u mężczyzn.

Naszym celem jest powtórzenie wyników na większej próbie i zmodyfikowanie niektórych aspektów eksperymentu. Chcielibyśmy np. sprawdzić, czy muzyczne zdolności i kreatywność mogą częściowo rekompensować braki w wyglądzie i formie - opowiada Bruno Gingras z Instytutu Psychologii Uniwersytetu w Innsbrucku. Nasze wyniki przywodzą na myśl eksperyment Donalda Duttona i Arthura Arona z początku lat 70. [1974 r.]. W tym przypadku mężczyźni mieli przejść albo przez most wiszący [most Capilano w Kolumbii Brytyjskiej], albo zwykły most, a następnie byli indagowani przez atrakcyjną pomocnicę eksperymentatora, która dawała im swój numer telefonu. Okazało się, że panowie pokonujący niestabilny most linowy wykazywali większą chęć skontaktowania się z nią. Planujemy podobne eksperymenty z muzyką w kontekście społecznym.


« powrót do artykułu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bez eksperymentów można wyciągnąć wnioski z ilości nastolatek na koncertach Justina i kolegów.

Ciekawe jest co autor rozumie przez wysoce stymulująca muzyka, Przez złożoną muzykę to sobie wyobrażam klasyczną, może czasem rockową muzykę ale co autor rozumie przez wysoce stymulująca?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...