Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Pochodna naturalnego związku hamuje rozwój stwardnienia rozsianego

Recommended Posts

Jednorazowe doustne podanie zmutowanego cyklotydu, roślinnego polipeptydu cyklicznego, zapobiega u myszy rozwojowi stwardnienia rozsianego (SR). Nastąpiła duża poprawa w zakresie objawów. Nie odnotowano też kolejnych rzutów choroby [...] - opowiada Christian Gruber z Wiedeńskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak wyjaśniają członkowie zespołu z Austrii, Australii, Niemiec i Szwecji, eksperyment in vivo to pokłosie wcześniejszych badań, które wykazały, że kalata B1 wycisza namnażanie limfocytów T, a wg teorii ściśle immunologicznej, to one odgrywają główną rolę w zapoczątkowaniu procesu zapalnego w przebiegu SR. Bazując na tych obiecujących rezultatach, akademicy chcieli określić aktywność cyklotydu [T20K]kalata B1 w mysim modelu choroby. Okazało się, że podanie doustne prowadziło do znacznego opóźnienia wystąpienia objawów, w dodatku były one lżejsze.

W momencie, gdy wystąpiłyby objawy neurologiczne, a wczesne patologiczne zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego byłyby widoczne na zdjęciach z rezonansu magnetycznego, można by podawać ten lek jako podstawową terapię. W mysim modelu SR po doustnej aplikacji cyklotydu objawy były znacznie zredukowane, możliwe zatem, że [u ludzi] dałoby się wydłużyć przerwy między rzutami choroby albo w ogóle zapobiec początkowi choroby - twierdzą Gruber i Gernot Schabbauer.

Podanie cyklotydu [T20K]kalata B1, w którego cząsteczce jedną z treonin zastąpiono lizyną, nie wywoływało żadnych skutków ubocznych. Hamowanie namnażania limfocytów i spadek poziomu cytokin prozapalnych, zwłaszcza interleukiny 2 (IL-2), odróżnia cyklotyd od innych leków dostępnych na rynku (Wiedeński Uniwersytet Medyczny i Szpital Uniwersytecki we Fryburgu Bryzgowijskim złożyły w kilku krajach wnioski patentowe; prawa do patentu scedowano na założoną specjalnie w tym celu firmę Cyxone). Pierwsza faza testów klinicznych nowego leku ma się, wg Grubera, rozpocząć pod koniec 2018 r.

Sposób działania cyklotydów odkryła 3 lata temu ta sama austriacko-niemiecka ekipa. Hamują one substancję sygnałową - wspominaną wcześniej IL-2 - a wskutek tego namnażanie limfocytów T. Oznacza to, że roślinne polipeptydy cykliczne dałoby się wykorzystać w terapii innych chorób z autoagresji, np. reumatoidalnego zapalenia stawów.


« powrót do artykułu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...