Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

pH-foreza usprawni dostarczanie leków przeciwnowotworowych?

Recommended Posts

Naukowcy z Purdue University wpadli na pomysł, jak ulepszyć dostarczanie leków przeciwnowotworowych za pomocą nanocząstek. Opracowując modele, odwołali się do nanocząstek ze słabych polizasad, które akumulowałyby się i rozszerzały w środowiskach naśladujących warunki panujące w guzie (ma on większą kwasowość od otaczających tkanek).

Fenomen, który nazywamy pH-forezą, może się okazać użytecznym mechanizmem usprawniania dostarczania leków do komórek litych guzów - wyjaśnia prof. You-Yeon Won.

Lek umieszczano by w syntetycznych micelach polimerowych, które po zmianie pH z zasadowego na kwasowe znacznie by się rozszerzały. Dwukrotne zwiększenie rozmiarów mogłoby skutkować podobnym wzrostem skuteczności dostarczania leku do guza. Won sądzi, że dzięki takiemu rozwiązaniu udałoby się zaaplikować odpowiednią dawkę. "Koncepcję pH-forezy dałoby się także z łatwością zaimplementować w już stosowanych technologiach [...]".

Won i doktorantka Hoyoung Lee zauważyli, że by dostarczanie leku było optymalne, maksymalne pęcznienie miceli w guzie powinno zachodzić przy pH równym 7,0 ± 0,5. Lite guzy mają znacząco niższe zewnątrzkomórkowe pH, ok. 6,5-6,9. Dla porównania, średnia dla normalnej tkanki wynosi 7,4.

Pęcznienie miceli to skutek protonacji atomów azotu (jednoimienne ładunki się odpychają i nanocząstka się rozszerza). Wzajemne oddziaływania ujemnie naładowanych lipidów w błonie komórek nowotworowych i dodatnich ładunków miceli miałyby spowolnić uciekanie nanocząstek z guza. By nanocząstki uległy biodegradacji dopiero po dotarciu na miejsce i spełnieniu swojej roli, pokrywano by je "werniksem".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...