Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Oglądanie telewizji a konflikt z prawem

Recommended Posts

Dzieci, które oglądają najwięcej telewizji, jako dorośli z wyższym prawdopodobieństwem wchodzą w konflikt z prawem.

Zespół z University of Otago śledził losy grupy ok. 1000 dzieci, które urodziły się w Dunedin w latach 1972-73. Między 5. a 15. r.ż. co 2 lata pytano o liczbę godzin spędzanych przez nie przed telewizorem. Okazało się, że maluchy, które poświęcały 11. muzie najwięcej czasu, w dorosłości z większym prawdopodobieństwem miały na swoim koncie jakieś wyroki skazujące i przejawiały cechy charakterystyczne dla osobowości antyspołecznej.

Prof. Bob Hancox i Lindsay Robertson wyliczyli, że gdy wzięło się pod uwagę jednostkową dzienną średnią, każda dodatkowa godzina spędzana przed telewizorem zwiększała ryzyko wejścia w konflikt z prawem do momentu osiągnięcia wczesnej dorosłości aż o ok. 30%.

Nowozelandczycy zauważyli także, że intensywny kontakt z telewizją w dzieciństwie wiązał się z agresją, zwiększoną tendencją do przeżywania negatywnych emocji oraz podwyższonym ryzykiem wystąpienia osobowości dyssocjalnej (psychopatii) na późniejszych etapach życia.

Robertson twierdzi, że nie chodzi o to, że już antyspołeczne dzieci oglądają więcej telewizji. Wg niej, jest raczej tak, że maluchy spędzające więcej czasu przed odbiornikami zaczynają manifestować antyspołeczne zachowania i cechy osobowości.

Naukowcy z Otago podkreślają, że związku między oglądaniem telewizji a zachowaniem aspołecznym nie da się wyjaśnić statusem socjoekonomicznym, agresją czy zachowaniem antyspołecznym we wczesnym dzieciństwie oraz czynnikami rodzicielskimi. Ponieważ badanie miało charakter obserwacyjny, nie można jednak mówić o przyczynie i skutku, a jedynie o korelacji.

Autorzy raportu z pisma Pediatrics chwalą się, że to pierwsze studium, w przebiegu którego przyglądano się oglądaniu telewizji na przestrzeni całego dzieciństwa. Co istotne, oceniano też całą gamę zachowań/cech aspołecznych w dorosłości.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ciekawe czy aberracja osobowościowa ma ścisły związek z treścią jaka jest nadawana poprzez telewizje czy może w pewnym stopniu ilością czasu poświęcanego na kontakt czysto odbiorczy (TV) kosztem relacji społecznych. Pierwsza teza jest bardziej wiarygodna. Chociaż??? brak kontaktów społecznych prowadzi do "zdziczenia" a co rzutuje na zwiększenie stresu i agresji. Tylko czy do takiego stanu prowadzi tylko TV czy tez może wielogodzinne czytanie, praca itp.

Natomiast inna kwestia jest to czy „bandziory” są odpowiedzialni za swoje czyny;|

 

Jesteśmy jednostkami indywidualnymi czy tylko wytworem chwili i aktualnych przekonań? Kim jestem, Czym? I wiele innych pytań z pozoru bezsensownych jednak pozwalających w pewnym stopniu otrzeć się o samoświadomość istnienia. Chyba?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...