Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

league-scientifique

New Users
 • Content Count

  2
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About league-scientifique

 • Rank
  Fuks

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. publikacje popularnonaukowe zwane dziennikami przyrodników - artykuł numer szósty (6). ID tekstu rcpz73+U48zz¤”jm!#) opis: znaki zapytania w nauce o Carnivora, historia naturalna tych form zwierzęcych oraz pozostałe informacje o środowisku naturalnym, ludziach, kulturze, państwie i gospodarce…. wstęp: Chiny to starożytne królestwo przyrody z ich fauną i florą oraz znacznymi zasobami naturalnymi np. minerałami i drogocennymi kruszcami dla gospodarki, gazem energetycznym, węglem, ropą czy pierwiastkami ziem rzadkich. Kolebką Państwa Środka jest wiele wynalazków dzisiejszych czasów. Badając faunę i florę warto poznać tutejszych mieszkańców oraz ich życie codzienne, zarówno na wsiach, na prowincji, jak i w miastach. Usługi w wielu branżach, przemysł, rolnictwo, gospodarka znajdują się na wysokim poziomie, pomimo politycznych uwarunkowań. Produkcja rolna, w tym produkty roślinne oraz zwierzęce mają niebagatelne znaczenie. Filozofie dalekiego wschodu od dawna poruszają wyobraźnię myślicieli. Dawne i dzisiejsze Chiny stanowią niewyczerpane źródło wiedzy know-how oraz praktyki w wielu dziedzinach. Nauka o nieznanych zwierzętach stanowi dalszy ciekawy aspekt historii naturalnej. Jednymi z zagadkowych zwierząt są ssaki drapieżne, o których będę pisał w następnych akapitach. Ssaki drapieżne to zwierzęta nader interesujące, zdarzają się w rozmaitych terytoriach dzikiej przyrody. Wiele z nich jest oportunistami pokarmowymi, są większe i mniejsze. Jak wiemy biologia i status ochrony (ang. biology and conservation status) wielu z nich jest w Chinach nieznana. Wymaga to rewizji np. poprzez dodanie jakichś raportów badawczych np. distribution updates. Niektóre gatunki są pospolite, inne zaś funkcjonalnie wytępione w środkowych prowincjach. Prowadzą odmienny od siebie tryb życia, preferują różne siedliska, areały osobnicze, aktywność dobową. Wiele z nich popadło w konflikt z człowiekiem, stanowią element etnozoologii i relacji z kulturą. Stały się także obiektem zainteresowania literatury popularnonaukowej. Jednym z gatunków będących w obszarze zainteresowania jest dziki pies Cuon alpinus zdarzający się zwłaszcza w górzystych środowiskach. Jest większy od szakala, o rudej sierści, ale o raczej krótszych kończynach niż u wilka. Jego pysk jest również krótszy, a czoło znacznie szersze niż u Canis lupus (patrz With Boat and Gun in the Yangtze Valley). Jest to rzadkie już dzisiaj zwierzę żyjące w klanach, aktywne przede wszystkim za dnia. To atletyczne zwierzę o ciekawym usposobieniu i behawiorze jest oryginalnym przedstawicielem swojego rodzaju. Cyjony ważą od 12 do 20 kg, wzrost w kłębie wynosi u nich ok 50 cm, a długość wraz z ogonem ok 140 cm. Terytoria mogą być oszacowane nawet z fotopułapek, a w przypadku cyjona wynoszą od 30 do nawet 190 km2. Jest drapieżnikiem polującym na kopytne (takie jak jeleniowate, dzikie świnie) a nawet małpy, zające czy inwentarz domowy. W Chinach jest określany jako jedna z czterech bestii i na ogół zwany szakalem, choć posiada wiele lokalnych nazw. Pełni ważną rolę w praktykach ludowych, literaturze i stanowi zarzewie konfliktów z człowiekiem. Byłby ciekawym obiektem badań dla etnozoologii. Niewiele wiadomo o ekologii tego gatunku w tej części Chin. Zwierzę to dożywa na wolności 12 lat, a w ogrodach zoologicznych nawet 18-tu. Cyjony były stwierdzane dzięki fotopułapkom w GPNP, głównie w górach Qinling i Qionglai (Zhang et al. 2021). Wiemy porównywalnie mało o cyjonach z regionu Taihang (publikacja z 2021 roku) oraz z ziem Jiangxi takich jak okolice jeziora Poyang (Bellamy, niepublikowane z lat 2000-nych). Chiny Środkowe są domem dla innych psowatych - lisa pospolitego Vulpes vulpes, wilka (Canis sp.) oraz jenota (Nyctereutes procyonoides). Być może w górach Chin Środkowych występuje jeszcze inny gatunek dzikiego psa podobnego do lisów, bardzo rzadkiego, lecz brak jest bardziej szczegółowych informacji. Obserwacji stworzenia dokonano jak na razie tylko na targu w Guangzhou, gdzie w trudnych warunkach przechowywano dzikie zwierzęta Chin Środkowych. Z 18-tego stulecia pochodzą relacje misjonarzy europejskich, którzy jakoby obserwowali rodzaj osobliwego dzikiego psa z ziem Hupeh, Hebei i Syczuanu, większych rozmiarów, bez ogona, który preferował oryginalne strategie myśliwskie. Inaczej ma się sprawa z rodzajem innego, odmiennego dzikiego psowatego złapanego w 2009 roku w Wuhan, niewielkiego gatunku, który również rzekomo wyróżniał się kilkoma swoistymi cechami. Zwierzęta z tego gatunku były obserwowane również w hrabstwie Jishan, bardziej na północ od tego obszaru (info od Mystery creatures of China). W rzeczywistości istnienie tych trzech domniemanych form zwierzęcych jako nieznanych nauce jest wątpliwe, toteż mogą to być błędne identyfikacje znanych gatunków lub formy zdziczałe psa domowego. Pewien rodzaj borsuka zdarza się w tej części Chin. Nauka zna go pod nazwą balizuar obrożny Arctonyx collaris. Znakiem rozpoznawczym tych zwierząt jest ryj podobny do świńskiego. Waga osobnika wynosi od 7 do 14 kg. Są to zwierzęta prowadzące nocny tryb życia, żyjące pojedynczo lub w parach. Zwierzęta te mogą zajmować terytoria o powierzchni ok 12 km2. Dzień spędzają w wykopanych przez siebie norach. Są wszystkożerne. W okresie zimowym zapadają w sen zimowy. Na tych dzikich ziemiach żyje też inny mało poznany ssak drapieżny - Paguma larvata, chiński łaskun. Jest to tajemnicze zwierzę, które również występuje w tej części Chin. Jest to gatunek zdarzający się w heterogenicznych krajobrazach. Żyje w zalesionych obszarach, ale obserwowano go nawet w pobliżu siedzib ludzkich. Jest generalistą pokarmowym, łapiąc owoce i małe ssaki, ale jego dieta zmienia się w zależności od sezonu. Jest to gatunek nadrzewny, aktywny nocą. Dzień spędza w legowisku usytuowanym na drzewie w pobliżu źródeł wody. Prowadzi samotniczy tryb życia. Chiny Środkowe, w tym góry Daba są raczej dobrze kojarzone, lecz nie jest jasne czy istnieją tam nieodkryte gatunki, w tym łaskunów. Kryptozoologia dysponuje informacjami o różnych ciekawych formach zwierzęcych. W 2022 roku opublikowano artykuł Spatial co-occurrence and temporal activity patterns of sympatric mesocarnivores guild in Qinling Mountains w czasopiśmie Global Ecology and Conservation. Dotyczył on zrozumienia ekologii m.in. kun żółtogardłych, balizuarów obrożnych i łaskunów chińskich. Jeżeli chodzi o dzikie ziemie górzystego Syczuanu to pod koniec 19-tego stulecia francuski badacz Armand David odkrył na tych ziemiach nieznane wcześniej gatunki ssaków drapieżnych, w tym gatunek brunatnego boruska. Niewiele wiadomo o tym stworzeniu, a jego istnienie owiane jest tajemnicą. Góry Daba to niezwykłe warunki przyrodnicze i mnóstwo dzikich obszarów na styku klimatu subtropikalnego i umiarkowanego stanowiących o swoich wyjątkowych walorach. 79,3%, obszarów Daba to tereny pierwotne, obszary te są poprzecinane dolinami i górami. Jednym z gatunków. które tam żyją są kuny żółtogardłe Martes flavigula. Te zwierzęta opisuje się jako wielki wróg piżmowców, lecz ich dieta jest nader różnorodna. Atakują drób, ale porywają się nawet na miód. W styczniu 2022 r. Ren Wenbo, pracownik Rezerwatu Przyrody Changqing, obserwował atak dwóch kun z tego gatunku na piżmowca. Kuny te mają smukłe ciała, krótkie kończyny, lecz ta struktura nadaje im silnej budowy, a same zwierzęta cechują się krewkim charakterem. Te ważące ok. 2-3 kg zwierzęta mają ponadto silne pazury, kły wyposażone w łamacze oraz zawziętość charakterystyczną dla łasicowatych. Wydaje się, że w Chinach, bardziej na wschód przetrwał gatunek kuny z nieznanego gatunku, zwany kotem piżmowym. Zwierzę to stwierdzono w 1861 roku na dzikich ziemiach nieopodal Szanghaju. Warto wspomnieć, że wśród odkrytych dużych i mniejszych zwierząt Syczuanu był prawdopodobnie inny jeszcze gatunek - dużej kuny górskiej. To zwierzę jest opisane wśród fauny odkrytej przez francuskiego misjonarza w 1871 roku. Te dwa gatunki do dzisiaj stanowią arkanę historii naturalnej, a ich egzystencja to znak zapytania. Kałanek (Mustela sibirica) to gatunek małego drapieżnego ssaka z rodziny łasicowatych. Areał osobniczy wynosi około 4 km2. Dobrze pływa, jest gatunkiem naziemnym, lecz potrafi w razie konieczności wspinać się na drzewa. Jest gatunkiem typowym tajgi, lecz zdarza się także w Chinach Środkowych. Spotykany nad brzegami jezior, na torfowiskach i w lasach. Nierzadko nawiedza pobliże osad ludzkich. Większy od gronostaja. Jest drapieżnikiem żywiącym się rozmaitym pokarmem, małymi ssakami, ptakami, płazami czy owadami. Niewiele wiadomo o biologii tego gatunku, więc pewne badania w górach Daba byłyby docenione. W artykule Camera-Trapping Survey on Mammal and Bird Diversity in the Shennongjia National Park opublikowanym w Sichuan Journal of Zoology w 2021 roku stwierdzono informacje o potwierdzonych ssakach w tym sześciu przedstawicielach łasicowatych. Istnieją i również w tych górach niedźwiedziowate. Sztandarowym gatunkiem jest jeden z ich przedstawicieli. Azjatycki niedźwiedź czarny Ursus thibetanus został potwierdzony z dzikich ziem Daba Shan. Jest to zwierzę wybierające na swe siedliska górskie obszary zalesione, ale także tereny otwarte. W lecie żyje w górach, schodząc zimą w doliny. Jest średnim niedźwiedziem, ważącym do 150 kg i o rozmiarach ciała od 120-150cm. Jest to zwierzę o słabym uzębieniu. Te żerujące samotnie zwierzęta komunikują się ze sobą za pomocą bodźców wzrokowych. Ich biologia jest słabo poznana. Zmysły pełnią ważną rolę w aktywności życiowej. Większość obserwacji poczyniono w niewoli. Wielkość areałów osobniczych zmienia się zależności od pożywienia i może wynosić od 9,4 km2 do nawet 36 km2. W 2021 roku opublikowano artykuł "Activity pattern study of Asiatic black bear (Ursus thibetanus) in the Qinling Mountains, China, by using infrared camera traps'' który dotyczył Gór Qinling, znajdujących się niedaleko gór Daba. W 1912 roku, na ziemiach Gansu widziano fragment skóry „niebieskiego” niedźwiedzia nieznanego gatunku. Ciekawa jest też sprawa ze zwierzęciem znanym jako Selenarctos shenonensis (info od Mystery creatures of China). Obydwa gatunki mogą stanowić formy znanego już taksonu. Sprawa wymaga dalszych studiów. Innymi mało badanymi drapieżnikami Gór Daba są dzikie koty. W lasach Daba Shan żyją azjatyckie koty złote Pardofelis temminckii. Są to tajemnicze drapieżniki o średniej wielkości, długości ciała wahającej się od 130 do około 158 cm, waga zaś ich waha się od 9 do 16 kg. Badania telemetryczne udowodniły dzienną i zmierzchową naturę aktywności tego ssaka. Studia takie wykazały areały osobnicze wielkości ok. 30k2 dla samic i ok. 50 km2 dla samców. Zwierzęta te zostawiają znaki zapachowe celem komunikacji niewerbalnej. Zwierzęta są oportunistycznymi łowcami, polując na gryzonie, ptaki, gady i młode zające. Stwierdzono, że zwierzęta te żyją od 17 do 23 lat. Azjatyckie koty złote są ważnymi drapieżnikami w lasach, żerując na różnych zwierzętach. Są to zwierzęta pełniące ważną rolę w ekosystemie. Zwierzę znane jako pantera mglista- Neofelis nebulosa to średni drapieżnik z rodziny kotów. Niewiele wiadomo o historii naturalnego tego ssaka w tej części Chin. Przełomem stała się publikacja, której nadano tytuł : Aktualizacja współczesnego rozmieszczenia i kluczowych siedlisk populacji pantery mglistej (Neofelis nebulosa) w Chinach z 2021 opublikowane w Biodiversity Science. Innym dzikim kotem zamieszkującym dzikie ziemie Chin Środkowych jest ryś euroazjatycki (Lynx lynx). W sanktuarium leśnym Shennongjia mówi się również o dzikim kocie z nieznanego gatunku, ale może być to tylko kreatura stanowiąca element tutejszego folkloru. Świat naturalny Chin to menżeria fauny oraz flora mysteriosa. Istnieją oczywiście nieznane gatunki ssaków drapieżnych w Chinach, zwłaszcza w obszarach subtropikalnych, lecz nader ważne jest odkrycie populacji znanych już gatunków. Wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Ich populacje są rzadkie i trudno jest je wykryć przy pomocy tradycyjnych metod. Toteż stosuje się metody nieinwazyjne, zbiór odchodów do badań DNA, fotopułapki oraz drony. Można również wykonać inne badania w typie wildlife cenzus np. wywiady z krajowcami oraz zbiór fragmentów organicznych np. futer oraz czaszek z muzeów przyrodniczych czy z wiosek w Chinach Środkowych. Żywe osobniki można pozyskać nawet na bazarach dzikiej przyrody. Wiedza o zoologii Chin byłaby niepełna bez wiedzy o ssakach drapieżnych. Są to kluczowe czworonogi, a więc ich rola w tej części Chin jest warta zrozumienia, ale cenne jest także zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Definiujemy materię, która jest elementem chińskiej historii naturalnej, przy europejskim porozumieniu o współpracy. Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Chin nabiera rozmachu i jest znaczne w porównaniu z innymi regionami na ziemi. Nie zapominajmy o zrównoważonym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ekorozwoju w rolnictwie i innych działach gospodarki opartych o świat przyrody w mniejszym czy większym stopniu. Opracował Tomasz Pietrzak, biolog i autor popularnonaukowy z licencjatem z biologii (2011). Dostępne dzięki Creative Commons w Unii Europejskiej/Polsce. Kontakt poprzez projekt league-scientifique : echl.league.scientific@gmail.com. streszczenie po polsku: Charakterystyka fauny ssaków drapieżnych z Chin Środkowych jest tematem tego oryginalnego artykułu. Z wstępem o kraju i jego osiągnięciach, środowisku naturalnym, człowieku i gospodarce oraz surowcach naturalnych. Przechodzimy do opisu paru rzadkich lub znacznych gatunków z rzędu Carnivora. Wspomina się również o nieznanych gatunkach oraz o konflikcie z człowiekiem. Idee badawcze zostały przedstawione. résumé en français: Les caractéristiques de la faune des mammifères prédateurs du centre de la Chine font l'objet de cet article unique. Avec une introduction sur le pays et ses réalisations, l'environnement naturel, l'homme et l'économie, et les ressources naturelles. Nous procédons à la description de quelques espèces rares ou importantes de l'ordre des Carnivores. Il est également fait mention d'espèces inconnues et du conflit avec l'homme. Des idées de recherche ont été présentées. abstrakt på svenska: Egenskaperna hos faunan hos rovdjur från centrala Kina är föremål för denna unika artikel. Med en introduktion om landet och dess prestationer, naturmiljö, människa och ekonomi samt naturresurser. Vi fortsätter med att beskriva några få sällsynta eller betydande arter av ordningen Carnivora. Det finns också omnämnanden av okända arter och konflikt med människan. Forskningsidéer presenteras.
 2. Enklawy populacji dzikich zwierząt mogą stanowić temat do dalszego studiowania. Czy można wyprodukować dobry film naukowy czy nawet pseudodokument z pogranicza kryptozoologii? Wymienię rozmaite rodzaje perspektyw dla innowacyjnego opowiadania fabularnego lub filmu paradokumentalnego w dzikiej Afryce czy na ziemiach azjatyckich. Mianowicie pierwszy pseudodokument może dotyczyć projektu, w którym ma powstać dziki zwierzyniec, rodzaj azylu dla nieodkrytych dla nauki zwierząt ze środkowego Czadu. Jest to wprowadzenie do świata, który nadal może znajdować się gdzieś w dzikich regionach, ale jest mało znany. Unikalny projekt dotyczy zatem ekranizacji odkrywczego projektu nad fauną saharyjską, będącą niegdyś częścią megafauny. Tymczasem jakiś paradokument może powstać na bazie domniemanych odkryć nieznanych populacji zwierząt w dzikim Tien Szanie, czyli w Azji Środkowej oraz pośród bagien na rzece Jangcy, gdzieś na południu Henanu (środkowe Chiny). Film `Rebel Science` produkcji Image Création z 2018 przedstawia naturę i zarys kryptozoologii. Pseudodokument o faunie Czadu oraz o nieznanych ssakach drapieżnych w dzikich Chinach może czerpać z filmów takich jak Łowca (2011), Homo orcus (2010) czy Syreny, legenda czy prawda (2011). Łowca to historia poszukiwacza ostatnich wilków tasmańskich. Główny bohater zostaje wysłany do tajemniczego zakątka na antypodach przez europejską firmę biotechnologiczną. Guiafairo jest jakimś nieznanym nietoperzem z Afryki Zachodniej, który może być obiektem podobnego badania. Stworzenie jest opisane w słynnej encyklopedii o kryptozoologii z 2002 roku. W tym samym kompendium jest również wzmianka o dwóch nietypowych cywetach zgłoszonych przez Dr. Phama Nhata w wietnamskiej prowincji Lao Cai. W mongolskiej prowincji Dundgovı żyje ponoć tajemniczy ssak kopytny z Azji Środkowej. Gatunek jest wielkości kozy i ma brunatną sierść oraz rozłożyste rogi. Zwierzę jest odkryte przez miejscową ludność, która utrzymuje wiedzę o gatunku w tajemnicy przed obcymi. Informacje podano również w encyklopedii Mysterious Creatures. Homo orcus to pseudodokument o rzekomym człowiekowatym występującym po dziś dzień w Pirenejach. Jeżeli chodzi o syreny, to mamy informacje o wodnych humanoidalnych kreaturach znanych z rzeki Niger jako mami wata (Afryka Zachodnia). Pisze o nich także George Eberhart. Siadamy do rozmów o takich zwierzętach jak legendarny tatzelwurm, alpejskie zwierzę podobne do jaszczurki lub dużej łasicy. Pisał o nim Heuvelmans (1955) w ważnej dla kryptozoologów książce. Jesteśmy na tropie takich bezkręgowców jak mongolski wielki robak, obiekt badania kryptozoologii. Pierwsze informacje semi-naukowe o tym stworzeniu pochodzą z publikacji On The Trail Of Ancient Man z 1926 roku. Dysponujemy również informacjami o jakimś nieznanym gatunku dzikiego psa lub szakala z regionu Katangi (Congo Belge 1917). Zwierzę to może stać się obiektem badawczym filmu paradokumentalnego. Fascynujące byłoby dla zoologii odkrycie tego stworzenia, określanego jako djowo (przez autochtonów i belgijskich osadników). W filmie `Afrykańska legenda` (1985) paleontolodzy natrafiają na wielkie odkrycie kryptozoologiczne. Odkrywają legendarnego brontozaura głęboko w dżungli, w miejsce, którego jeszcze nie dotknęła ręka cywilizacji. Łowca trolli (`Troll Hunter` 2010) to pomysłowo skonstruowany pseudodokument, w którym obok dzikich trolli pojawiają się inne wątki. Temat badania fauny Tienszanu może być opracowany w ramach filmu science-fiction np. na bazie produkcji Śnieżna Kreatura z 1954 oraz książki Kontakt, Gabrieli Górskiej z roku 1986. Z pewnością nawiązaniem do dziedzictwa przyrodniczego byłoby stworzenie epopei na miarę The central Tian-Shan mountains 1902-1903. Mobilizującym źródłem jest opublikowane w 2018 roku kompendium wiedzy o rzekomych kryptydach z Państwa Środka-Mystery Creatures of China. Autor zebrał intrygujące raporty i przekazy literaturowe o zwierzętach obecnych na naszej planecie, ale rodzime dla Chin. Jest to pierwszy tego typu zbiór, który przedstawia anglojęzycznemu światu fascynujący świat nieznanych zwierząt. Przedstawione tam są nigdy niepublikowane w zachodnim świecie nieznane gatunki. Są tam uwzględnione takie jak potwory z jeziora czy małpy człekokształtne oraz bestie przypominające dinozaury, ale także wodne płaszczki xizi czy ptaszyska. Autor otwiera wrota do ukrytej zoologii Chin w oczekiwaniu na dalsze projekty odkrywające biologiczne tajemnice tego regionu świata. Nowa książka Freda Pearce`a i Jane Madgwick (2020) informuje o historycznych dziejach związanych z mokradłami oraz przedstawia przyszłe scenariusze istnienia obszarów wodno-błotnych na świecie. W lipcu 2021 Chiny rozpoczęły naukową ekspedycję w Górnym Biegu Jangcy. Dostaliśmy informację o ekspedycji w poszukiwaniu żurawi działającej jakieś 30 lat temu na chińskich obszarach wodno-błotnych przy granicy z Rosją (International Crane Foundation, 1991). W Pustyni i w Puszczy to film z roku 2001, do którego poniekąd nawiązuje nasz rzekomy pseudodokument. W filmie pojawiają się również nieznane zwierzęta. Produkcja jest ekranizacją powieści Henryka Sienkiewicza o tym samym tytule. Szalona wyprawa (2010-2014) to telewizyjny serial dokumentalny, w którym stykamy się z niezwykłym światem zwierząt i prawdziwą naturą. Natrafiamy na dzikie drapieżniki i znajdujemy się w scenerii dzikiej przyrody. Inne ciekawe produkcje to `Animal Impossible` z 2020 roku, gdzie w żywym i pełnym zwrotów akcji serialu dokumentalnym odkrywamy życie zwierząt w formacie Zoom. W jednym z odcinków znanego na całym świecie serialu dokumentalnego naukowcy i ekolodzy poszukują wielkich wodnych potworów (serial National Geographic). Ciekawym przykładem takich kreatur jest sum-gigant, którego złowiono w rzecze Ili, w Kazachstanie. Zwierzę zostało złapane przez miejscowych. Lokalni przyznają, że nigdy nie widzieli takiego giganta. Osobnik ważył 130 kg. i miał 2,7 metra długości. `Wielkie koty` z 2018 roku to mini serial BBC o faunie kotowatych zamieszkujących planetę. Być może ważnym elementem byłoby wdrożenie do serialu gatunków stanowiących obiekty badań kryptozoologii np. w Chinach czy na Saharze. Czekamy z napięciem na miniserial o psowatych wyprodukowany np. przez Planete +. Zew Tajgi-kuna to film dokumentalny z roku 2009 o pewnym niezbyt dobrze zbadanym gatunku kuny żółtogardłej Martes flavigula. Jest to rosyjska produkcja, opowiadająca o niezwykłym świecie, trybie życia i bytowaniu tego gatunku. Innym filmem z kolei jest Rosomak- na tropie zjawy (Wolverine: Chasing the Phantom), to produkcja z roku 2010, nawiązuje do reputacji i zdolności przetrwania tego drapieżnika. Tamzyn Degoumois na imdb.com dostarcza nam informacji o epizodzie- mungo pręgowane z serialu Most Amazing Animals z 2017 roku. Jest to odcinek filmu przyrodniczego o zwierzętach z tego gatunku zamieszkujących bagna Delty Okawango. Zagadka zagłady pszczół (2012) to film Planete + o ważnym elemencie środowiska naturalnego, jakim są te owady oraz o przetrwaniu ludzkości, które od nich zależy. Czy grozi im wymarcie? The Hunt (2015), czyli Łowcy jest określany jako najbardziej intensywny film przyrodniczy. To niebywałe przedsięwzięcie filmowe opowiada o roli drapieżników (w tym ssaków drapieżnych, siedem części) i stawia ich w nowym, lepszym świetle. Cytując producentów -`Drapieżniki zawsze przedstawiano jako złoczyńców, ale w rzeczywistości są to najciężej pracujące zwierzęta w przyrodzie. „Extinct or Alive` (2018-2019) jest serialem dokumentalnym, w którym ekolog i osobowość telewizyjna Forrest Galante podróżuje po świecie w poszukiwaniu prawdopodobnie wymarłych zwierząt. Między innymi podąża tropem wielkiego lemura i hipopotama karłowatego z Madagaskaru, mniszki karaibskiej, alki olbrzymiej z Wysp Owczych, ostatnich żółwi z Wietnamu Rafetus swinhoei. Być może inspirującym odcinkiem tego serialu, bądź innego podobnego byłoby poszukiwanie reliktów z Czadu albo pewnego ssaka drapieżnego, pochodzącego rzekomo z gór Syczuanu, którego odkryto na targu w Guangzhou, na południu Chin. Było to zwierzę podobne do dużego lisa o długiej sierści, szerokich łapach i psim pysku. Przynależność taksonomiczna tego zwierza psowatego odkrytego tam w 2004 lub później nie została zdefiniowana. Zwierzę może reprezentować nieznany nauce gatunek pokrewny ssakom z rodzaju Cuon. Podążamy również tropem filmów, w których występuje biotechnolog i łowca kryptyd, Pat Spain. Nadmieniam o ciekawym nawiązaniu do megafauny, którym jest film godzilla, w jednym z filmów wystąpił francuski aktor Jean Reno. Beast of China wydana po chińsku w 2006 roku jest fikcją literacką. W owej beletrystycznej powieści autor nawiązuje dialog z czytelnikiem na temat występowania nieznanych stworzeń w fikcyjnym mieście Yong`an. Jest to świat realny, w którym człowiek i bestie żyją w ciągłym ruchu. Ciekawą grą przygodową są stworzone przez Benoita Sokala `Paradise` z 2006 roku oraz `Siberia` z 2002 opowiadające o przygodach w stworzonych przez autora światach. W pierwszej grze bohaterowie w dzikiej krainie, gdzieś w Afryce napotykają na tajemnicze zwierzęta takie jak stworzenie podobne do żółwia oraz te przypominające jakiegoś ssaka kopytnego. Natrafiają tam również na ludy nieznane antropologom. W „Syberii” trafiamy do Rosji, gdzie poszukujemy mamutów, podążamy do opuszczonego kompleksu w Komkolzgrad i zapomnianego uzdrowiska. Rzadki ptak to film z 2006 roku o znalezieniu ptaka uważanego za wymarłego i rozwiązaniu zagadki jego istnienia. Petrel bermudzki, bo o nim mowa zostaje wskrzeszony na rajskiej wyspie Bermudów. Ptak przez trzysta lat był uważany za wymarły. `Księżycowe góry` to film z roku 1990, jest to burzliwa opowieść bazująca na faktach i informacjach o ekspedycji wszczętej w celu odnalezienia źródeł Nilu. Są również inne przykłady filmów dokumentalnych lub fabularnych nawiązujących do nauki o nieznanych zwierzętach i poszukiwaniu niezbadanych gatunków. Trzeba je odkryć ponownie i czerpać z nich nowe idei. Odkrycie ponownie dla nauki rzekomych istot żywych wymaga gruntownego zbadania literatury i lokalnych opowieści krajowców w Azji Środkowej i w Afryce. The Future is Wild (2002) jest wspaniałym obrazem filmowym, który przenosi nas w przyszłość naturalną. Inscenizacja życia nieznanych nauce ssaków drapieżnych w północnym Wietnamie oraz w wysokich partiach Yunnanu, może opierać się na tym filmie. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. (Konno przez Azję Centralną) jest powieścią Ferdynanda Ossendowskiego wydaną w Polsce w 1923 roku. Jest to rodzaj fikcji literackiej opisującej rzekome fenomeny, dziką przyrodę, ludy, demonologię oraz większe wydarzenia dziejące się w tej części świata. Publikacja była wielokrotnie krytykowana m.in. przez Svena Hedina. Podobne opowiadania mogą stać się tłem dla filmu paradokumentalnego o faunie dzikich ssaków drapieżnych w Tien Szanie. Megalodon: The Monster Shark Lives to film z 2013 roku rzekomo dokumentalny, wyprodukowany przez Discovery Channel. Film ten omawia potencjalne przetrwanie prehistorycznego rekina. Projekt o faunie morskiej może opierać się na tej produkcji. Atlas Chmur z 2012 roku jest filmem science fiction braci Wachowskich. Jak piszą krytycy filmowi, Atlas Chmur to filmowe widowisko, a styl produkcji jest porównywany do charakteru dzieł Vladimira Nabokova. Narracja dzieje się na wielu płaszczyznach i kilku sferach życia. Ma wpływ na losy bohaterów w czasie i przestrzeni. Projekt może inspirować do książki popularnonaukowej o faunie ssaków drapieżnych w dzikich Chinach. Jest także `Trzecia Duńska Ekspedycja do Azji Środkowej`, organizowana przez Henninga Haslunda- Christensena, która trwała sześć lat. Zespół, składający się z antropologów, botaników, geografów i zoologów w latach 1948-1954 odkryłby wiele obszarów w Afganistanie, od Nuristanu na wschodzie po Herat na zachodzie, lecz badania przerwała utrata przywódcy. Reszta planu badań nigdy nie została zrealizowana, ze względu na trudną sytuację polityczną po 1950 roku. Przywództwo ekspedycji przejął Książę Grecji i Danii. W latach 1953-54 zebrano informacje o legendarnych stworzeniach w Tybecie i Sikkim. Ekspedycja może stać się impulsem do nowych wypraw. W filmie Good Guys versus the Gremlins (2012) Międzynarodowe Towarzystwo Kryptozoologiczne dąży do udokumentowania istnienia Gremlina, rzadkiego drapieżnika o niewielkiej liczebności, którego populacje pochodzą z Czech. Dobrzy Faceci pomagają ludziom zmagającym się z zagadnieniem gremlinów. Dla nauki ważny byłby projekt naukowców z Czech w dzikiej Afryce Zachodniej. Bestia z mokradeł (Crocodile 2: Death Swamp, 2002) to film o grupie śmiałków, którzy po katastrofie samolotu staczają bój z pierwotnymi gadami. Może powstać nawet pseudodokument o jakichś hipotetycznych populacjach na ziemiach Czadu, czy to ssaków drapieżnych, małp czy nieznanych populacji antylop. Terra Nova (2011) to serial sci-fi o szansie na nowe życie w osadzie ludzkiej znajdującej się w jakimś innym wymiarze. Panują tam warunki zbliżone do tych na ziemi z czasu kredowego. Diuna (2021) jest niebywałym obrazem o innej naturze. Jest to wielka odyseja i kluczowa fabuła, ale także niebywałe kreacje, rzadka fauna, surowe środowisko przyrodnicze i cenna substancja pochodzenia naturalnego na planecie unikalnej we wszechświecie. Podobna produkcja w schemacie pseudodokumentu może dotyczyć poszukiwań kryptozoologicznych w środkowej Saharze. W filmie Ace Ventura: Zew natury (1995) ekscentryczny detektyw trafia do afrykańskiej krainy, gdzie jego misją staje się ratowanie bardzo rzadkiego, białego nietoperza. W serialu przyrodniczym `Dynastie` (2018) w od.4 odkrywamy świat likaonów. Inspiracją do filmu o niezbadanych populacjach może być nawet Z for Zachariah z 2015 roku lub Zoo z tego samego roku. `Siły pierwotne` (2007) też mogą grać kluczową rolę w mobilizacji do dobrego projektu filmowego. Dalszymi projektami z pogranicza kryptozoologii mogą być inspiracje z takich dreszczowców jak Dzik z 2017 roku lub Prehistoryczny tygrys z 2002. Nawet europejskie kino może sprzyjać dobrym projektom np. surrealistyczny projekt o współegzystencji człowieka z naturą - austriacko-niemiecki film Ściana z 2012 roku czy ciekawy rosyjsko-litewski film o kłusownictwie, weterynarii i prawach zwierząt - Istota Świata z 2018 roku. Również filmy fabularne, gdzie jesteśmy na tropie tajemniczych niedźwiedzi lub dzikich psów może inspirować do dalszych produkcji. Produkcje paradokumentalne mogą opierać się na relatywnie nowym filmie `Dzikie oblicze Chin`. Wyprodukowanie ciekawego filmu przygodowego o poszukiwaniach fauny ssaków na wrzosowiskach wzdłuż Huang He lub w górach Hubei jest tematem w surowości dzikiej przyrody. Podążamy również śladami pierwszego zachodniego odkrywcy w południowo-zachodnich Chinach, odbywającego ekspedycję w latach 20-tych poprzedniego stulecia. Czy kryptozoologia jest pseudonauką? Na to pytanie odpowiada Héctor Montoya, koordynator z Planeta Incognito na serwisie quora.com. Jak wyjaśnia `Czy szukanie zwierzęcia, które mogłoby istnieć (lub nie) jest pseudonauką? Dla mnie oczywiście nie, jeśli podążasz za naukową metodą i krytycznym umysłem, aby analizować wszystko.`Opublikowane przez Environment Challenges Consulting w formacie informacyjnym. Napisał Tomasz Pietrzak, biolog i autor popularnonaukowy. Jest to podstawa do dalszych projektów. Artykuł to publikacja przyjmująca rolę popularnonaukowego tekstu w imię nauki i technologii. Autor jest przyrodnikiem z tytułem licencjata z biologii (2011). Wiedza o zasobach dzikiej przyrody jest kluczowym wprowadzeniem. Open access. Kontakt z autorem przez echlleaguescientific na gmail.com
×
×
 • Create New...