Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/07/21 in all areas

  1. 1 point
    Jeśli czytamy ze zrozumieniem cały akapit, to wszystko jest ok: Polecam rysunek 8. z oryginalnej pracy (rok 1967).
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...