Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/24/21 in Posts

  1. 1 point
    @slaaa !!! Możesz sobie wyłuskiwać i przytaczać historyczno-klechdowe przykładziki o zabarwieniu seksualnym, pasujące pod Twój swiatopogląd, ale nie przebijesz faktu, że kobieta jest pełnoprawnym człowiekiem od bardzo niedawna: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_wyborcze_dla_kobiet#Chronologia_praw_wyborczych_kobiet
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...