Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/17/21 in all areas

  1. 1 point
    Myślisz, że masz tu wrogów? Zerknij na implementację SMB w pythonie z projektu impacket, szczególnie kiedy skleroza naprawdę doskwiera i nie masz głowy do haseł Cytuję z pamięci, może będziesz musiał wklepać dodatkowe komendy. git clone https://github.com/SecureAuthCorp/impacket cd impacket pip install -r requirements.txt cd examples python3 smbserver.py coolstuff /home/astro/reactionless_drives
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...