Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/15/20 in all areas

  1. 1 point
  2. 0 points
    Hmm. Kusi mnie żeby to wierszem opisać. Ale język nie nawykły nie dość giętki jest. Gdzie pole się rozpościera, tam energia z prędkością c dociera. Gdy czyjeś oczy na pole spojrzą, impuls w nim dojrzą. Lecz nie zawsze energia błyska, czasem oczy patrzą, a tu pustka. Cząstką błysk ten nazywają, i nie wiedzą że sami go przyzywają. Nic tam kolapsowi nie ulega, jeno pole do obserwatora mruga. Pierwszy wiersz w życiu jaki napisałem Czas 5-10 minut.
  3. 0 points
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00
×
×
  • Create New...