Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/01/19 in all areas

  1. -1 points
    Nie sądziłem, że Izrael zajmuje się takimi badaniami. Myślałem że skupiają się tylko na wymyślaniu, testowaniu i produkowaniu nowych narzędzi śmierci czyli broni.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...