Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/31/18 in all areas

  1. 1 point
    A mnie w tej informacji najbardziej zainteresowało jedno: zauważcie, że w USA policja ma prawo zatrzymać posła czy senatora, który zakłóca porządek/popełnia wykroczenie lub przestępstwo. Mimo tego, że są to ludzie o znacznie większej władzy i wpływach niż jakikolwiek polski poseł/senator, to w przeciwieństwie do naszych nie są nietykalni.
  2. 1 point
    Może ta AI wie o czymś o czym reszta z nas nie wie
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+01:00
×
×
  • Create New...