Skocz do zawartości


Regulamin forum

Regulamin forum serwisu KopalniaWiedzy.pl

Forum

1. Forum służy do dyskusji na tematy związane z publikowanymi wiadomościami/artykułami.
2. Działem forum niezwiązanym z ww. publikacjami jest „Nasza społeczność”.
3. Dyskutując pamiętajmy o kulturze osobistej oraz o tym, by starać się atakować argumenty, a nie osoby.
4. Przestrzegajmy zasad ortografii, gramatyki i stylistyki języka polskiego.
5. Dopuszczalne są dyskusje prowadzone w językach obcych.
6. Uczestnicy forum są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz prawa kraju, w którym się znajdują. Tym samym nie powinni zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem.
7. Serwis KopalniaWiedzy.pl nie odpowiada za treści niezgodne z prawem umieszczone przez użytkowników. Prosimy również o poinformowanie moderatora danego forum oraz administratora, gdyby treści takie się pojawiły.
8. Użytkownicy mogą w sygnaturce umieścić aktywne odnośniki do własnego lub polecanego przez siebie bloga bądź serwisu internetowego, o ile nie ma on komercyjnego charakteru. Nie mogą być to jednak odnośniki do blogów/serwisów łamiących prawo polskie, serwisów i blogów pornograficznych ani do farm linków czy blogów/serwisów, których zawartość składa się głównie z reklam.
9. Odnośniki i osadzone treści multimedialne w postach mogą służyć tylko jako dodatkowe informacje bezpośrednio związane z artykułem lub na poparcie/zaprzeczenie argumentów. Wszelkie formy reklamy oraz spam są zabronione, co również dotyczy informacji w profilu użytkownika.

Blogi (nieaktywne)

10. Prowadzenie bloga jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu się na forum, a następnie założeniu konta użytkownika bloga.
11. KopalniaWiedzy.pl zastrzega sobie prawo do likwidacji bloga, którego adres narusza dobre obyczaje lub łamie prawo.
12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treści umieszczone przez siebie na blogach lub w komentarzach do nich
13. Serwis KopalniaWiedzy.pl ma prawo usunąć treść bloga, komentarza oraz zablokować konto w przypadku złamania regulaminu lub naruszenia prawa
14. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez KopalniaWiedzy.pl swoich blogów do celów komercyjnych, szczególnie zaś do umieszczania w nich reklam
15. Użytkownik nie może, bez uzyskania pisemnej zgody KopalniaWiedzy.pl, założyć działającego na zasadach komercyjnych bloga reklamującego produkty lub usługi
16. Użytkownik upoważnia serwis KopalniaWiedzy.pl do wykorzystywania swojego bloga do promocji serwisu KopalniaWiedzy.pl, w szczególności zaś do utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, publicznego udostępniania treści bloga lub jego fragmentów.
17. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego bloga, wszelkich wpisów i komenatrzy z nim związanych. O decyzji o usunięciu bloga użytkownik powinien powiadomić serwis KopalniaWiedzy.pl za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na konto blogi@kopalniawiedzy.pl. Wiadomość powinna być wysłana z konta pocztowego powiązanego z blogiem. Serwis KopalniaWiedzy.pl usunie bloga w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia o podjęciu takiej decyzji przez właściciela bloga.
18. KopalniaWiedzy.pl nie odpowiada za utratę przez użytkownika treści bloga w przypadku działania siły wyższej, awarii systemu informatycznego, błędów w oprogramowaniu czy celowego działania osób trzecich.

Moderatorzy

19. Użytkownicy mają prawo wybrać moderatorów dla poszczególnych działów lub dla całego forum.
20. Wyboru dokonujemy zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.
21. Jedna osoba może moderować więcej niż jednym forum.
22. Moderator powinien dbać o przestrzeganie regulaminu, zwracać uwagę osobom zbytnio odchodzącym od tematu oraz w jakikolwiek sposób dezorganizującym działanie forum.
23. Moderator ma prawo zbanować uciążliwego użytkownika na czas nie dłuższy niż 7 dni. Najpierw jednak musi zwrócić mu 1 raz uwagę w prywatnej wiadomości, a jeśli to nie poskutkuje, dwukrotnie na forum.
24. Jeśli po zwróceniu uwagi na forum upomniany użytkownik zostanie wzięty w obronę przez co najmniej 2 innych użytkowników, moderator powinien decyzję o ewentualnym zbanowaniu skonsultować z innym moderatorem.
25. Użytkownik, który został zbanowany w ciągu pół roku na okres przekraczający łącznie dwa tygodnie, może zostać usunięty z forum. Decyzję o usunięciu użytkownika podejmują wszyscy moderatorzy oraz administrator zwykłą większością głosów.