Jump to content
Forum Kopalni Wiedzy
Sign in to follow this  
KopalniaWiedzy.pl

Ile porostów występuje w Alpach? Dużo, bo ponad 3 tys.

Recommended Posts

Alpy są domem dla ponad 3 tys. porostów.

Porosty to organizmy złożone z grzybów, żyjących w symbiozie głównie z cyjanobakteriami bądź zielenicami. Mogą one rosnąć na wielu różnych powierzchniach, w tym na korze drzew i skałach, dlatego traktuje się je jako biomonitory i biowskaźniki zanieczyszczenia, zdrowia lasu czy zmiany klimatu.

Mimo że w kategoriach biogeograficznych Alpy należą do najlepiej zbadanych rejonów świata, dotąd nikt nie pokusił się o całościowy przegląd tutejszych porostów. Wyniki 15 lat pracy międzynarodowego zespołu lichenologów prof. Luigiego Nimisa z Uniwersytetu w Trieście ukazały się właśnie w piśmie MycoKeys.

Naukowcy sporządzili adnotowaną listę wszystkich porostów, wymienianych dotąd w kontekście Alp. Składa się ona z 3138 pozycji i bazuje na danych z 8 krajów: Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Lichtensteinu, Monako, Słowenii i Szwajcarii.

Lichenolodzy podkreślają, że takiego katalogu/listy nie było zbyt długo, co utrudniało prowadzenie badań w różnych zakątkach naszego globu. Specjaliści wyjaśniają, że dane z Alp można by np. wykorzystać do porównań populacji górskich porostów na świecie. Okazuje się bowiem, że wiele porostów opisanych pierwotnie w Alpach zidentyfikowano potem w innych zakątkach Ziemi.

Ekipa Nimisa podkreśla, że trwające niemal 1,5 dekady analizy ujawniły dużo problemów taksonomicznych. Mamy nadzieję, że zapoczątkują one kolejne badania w najbliższych latach.


« powrót do artykułu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×